REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8051
Tytuł: Pieter M. Judson, Imperium Habsburgów. Wspólnota narodów, tłum. Sławomir Patlewicz, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2017, s. 478
Inne tytuły: Pieter M. Judson, Imperium Habsburgów. Wspólnota narodów, translated by Sławomir Patlewicz, Bellona Publishing House, Warsaw 2017, p. 478
Autorzy: Szklarzewski, Norbert
Data wydania: 2018
Data dodania: 9-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 26, 2018, s. 205-210
Nota biograficzna: Norbert Szklarzewski – mgr, absolwent StosunkówMiędzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku
E-mail: nor.szklarz.1990@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8051
DOI: 10.15290/sp.2018.26.12
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5332-8996
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_26_2018_N.Szklarzewski_Pieter_M.Judson_Imperium_Habsburgow.pdf101,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.