REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie : [579] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Logo

Studia Podlaskie

Rocznik naukowy założony w 1989 roku przez środowisko skupione wokół ówczesnego Instytutu Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od trzydziestu już lat. Od 1997 roku, po powstaniu w Białymstoku samodzielnej uczelni, periodyk był wydawany przez Instytut Historii (od 2010 roku: Instytut Historii i Nauk Politycznych) Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2019 roku, po kolejnych zmianach instytucjonalnych, pismo jest afiliowane przy Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB.
Założycielem i długoletnim redaktorem naczelnym „Studiów Podlaskich” był nieżyjący już prof. Michał Gnatowski. W latach 2011-2018 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. Józef Maroszek. Od października 2018 roku pracami redakcji kieruje prof. Grzegorz Zackiewicz. „Studia Podlaskie” to pismo, w którym na przestrzeni lat publikowane były wyniki badań naukowych, przede wszystkim z dziedziny historii, ale też zakresu nauk politycznych, dotyczących szeroko pojętego pogranicza wschodniego Rzeczpospolitej w jej dawnych i obecnych granicach. Jakkolwiek artykuły dotyczące Podlasia zawsze były na łamach rocznika licznie reprezentowane, periodyk nigdy nie miał charakteru stricte regionalnego.
W „Studiach Podlaskich” publikowali i publikują badacze związani z wieloma różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą (w tym ostatnim przypadku należy wymienić zwłaszcza historyków litewskich i białoruskich). Począwszy od 1989 roku na łamach „Studiów Podlaskich” ukazało się wiele artykułów na temat pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego i dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielokulturowego i wielowyznaniowego charakteru tego obszaru, czy szerzej: historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB

Kontakt:Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku,
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
15-420 Białystok
tel. 85 745 74 44
fax. 85 745 74 43
e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl
strona www: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podlaskie

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 0867-1370
DOI: 10.15290/sp

Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6

Przeglądaj