REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie : [614] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Logo

Studia Podlaskie

„Studia Podlaskie” są pismem naukowym wydawanym w Białymstoku od 1989 r. Obecny kształt czasopisma jest wynikiem połączenia sił historyków i politologów współpracujących w ramach Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB oraz socjologów skupionych wokół prowadzonego do 2019 r. pisma „Pogranicza. Studia Społeczne”. Efektem tej konsolidacji jest nowa edycja „Studiów Podlaskich” jako interdyscyplinarnego forum naukowego.

Redaktor naczelny: dr hab. Tomasz Mojsik

Kontakt:Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl
strona www: https://apcz.umk.pl/SPO

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 0867-1370
DOI: 10.15290/sp

Punktacja MEiN: 2021: 40; 2023: 100

Przeglądaj