REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6986
Tytuł: O konieczności poszerzenia zakresu kontroli zażaleniowej nad niektórymi decyzjami dotyczącymi praw oskarżonego – wybrane problemy implementacji unijnych dyrektyw w polskim procesie karnym
Inne tytuły: About the need to extend the scope of interlocutory appeal control over certain decisions regarding the rights of the accused – selected problems concerning the implementation of EU directives in Polish criminal trials
Autorzy: Fingas, Maciej
Słowa kluczowe: criminal proceedings
EU directives
rights of the accused
remedies
appeal proceedings
postępowanie karne
dyrektywy unijne
prawa oskarżonego
środki naprawcze
postępowanie odwoławcze
Data wydania: 2018
Data dodania: 2-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 47-62
Abstrakt: The Treaty of Lisbon from 13.12.2007, opened up new directions and methods for the harmonization of criminal procedures in EU Member States, implemented by using directives of the European Parliament and of the Council. The article analyses the nature of obligations imposed on the Member States in directives 2010/64/EU, 2012/13/EU, 2013/48/EU, 2016/343/EU, 2016/800 and 2016/1919, especially the meaning of the term “adequate and effective remedy”. Given the obligation to incorporate the directives in national legal systems, it is important to mention that some provisions of the Polish Code of Criminal Procedure do not provide for the minimum standards laid down in the directives and therefore require legislative intervention by extending complaint control over certain decisions concerning the rights of the accused. In particular, this includes issues relating to the right of the accused to translation and interpretation, access to the case file, restrictions on contact with counsel and lack of counsel during the first hearing.
Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna: Maciej Fingas – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat.
Maciej Fingas – Ph.D. in law, lecturer at the Gdansk University, a practising attorney.
E-mail: m.fingas@prawo.ug.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6986
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.03
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_M_Fingas_O_koniecznosci_poszerzenia_zakresu_kontroli_zazaleniowej.pdf163,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.