REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6999
Tytuł: Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego
Inne tytuły: Supplement of the justifi cation of the appeal court’s judgement
Autorzy: Wąsek-Wiaderek, Małgorzata
Słowa kluczowe: reasons of the appellate judgment
supplementation of the written reasons of the judgment
“pre-cassation” proceedings
fairness of the appellate proceedings
uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego
uzupełnienie uzasadnienia wyroku
postępowanie okołokasacyjne
rzetelność postępowania odwoławczego
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 197-209
Abstrakt: The article concerns the scope of application of Article 449a of the Code of Criminal Procedure (CCP) in cassation proceedings. In accordance with this provision, before delivering a judgment, the appellate court may return the case to the court of first instance for the purpose of drawing up a statement of reasons of the appealed judgment to the extent necessary to ensure a correct ruling in the case. The Author focuses on the evolution of the rules concerning drawing up a statement of reasons by the appellate court and possible limitations of their scope. The Author approves the opinion of the doctrine that Article 449a of the CCP allows only for supplementation of the original reasons of the first instance judgment with reference to another co-accused or another criminal act not covered by the original reasons prepared by the court. Consequently, under Article 449a of the CCP the case file cannot be returned to the first instance court with the request to improve the original justification of the judgment. The Author expresses the view that Article 449a of the CCP may also be applied in cassation proceedings. However, this provision cannot be used in order to repeal errors made by the president of the appellate court in the pre-cassation proceedings if such errors result in the lack of written reasons of the appellate judgment.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: Małgorzata Wąsek-Wiaderek – profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Postępowania Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Małgorzata Wąsek-Wiaderek – Associate Professor, head of the Department of Criminal Procedure at the John Paul II Catholic University of Lublin.
E-mail: malwasek@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6999
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.13
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_M_Wasek-Wiaderek_Uzupelnienie_uzasadnienia_wyroku_sadu_odwolawczego.pdf146,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.