REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6996
Tytuł: Zakres kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego
Inne tytuły: The scope of the controls carried out by the Supreme Court to adjudicate on complaint against an appellate court judgment
Autorzy: Sakowicz, Andrzej
Słowa kluczowe: extraordinary appeal measures
complaint against appellate court
range of contesting
amendment to the criminal procedure law
nadzwyczajny środek zaskarżenia
skarga na wyrok sądu odwoławczego
zakres zaskarżenia
nowelizacja postępowania karnego
Sąd Najwyższy
the Supreme Court
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 155-173
Abstrakt: The amendments to the Code of Criminal Procedure that came into force after 15 April 2016, created an extraordinary new appeal measure – complaint against an appellate court judgment. It is described in Chapter 55a of the Code. The complaint against an appellate court judgment can be filed to the Supreme Court if the appellate court reversing the judgment of the court of first instance refers the case for re-examination. According to Article 539a § 1 of the Code, the complaint may be filed due to a violation of Article 437 or due to any one of the infringements listed in Article 439 § 1. The article analyses the legal construction of the regulation, the condition of its application and the scope of the controls carried out by the Supreme Court to adjudicate on complaint against the appellate court judgment. The author draws particular attention to the kind of negligence of the court of appeal which should be taken into account by the Supreme Court. Besides, the article shows discrepancies arising between decisions of the Supreme Court on the points of law which justified the setting aside of the judgment and the referral back.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Andrzej Sakowicz – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu w Białymstoku.
Andrzej Sakowicz – Associate Professor in the Department of Criminal Procedure at the University of Bialystok.
E-mail: sakowicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6996
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.10
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_A_Sakowicz_Zakres_kontroli_dokonywanej_przez_Sad_Najwyzszy.pdf176,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.