REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6994
Tytuł: Ograniczenia orzekania reformatoryjnego sądu odwoławczego w postępowaniu karnym (rozważania z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej)
Inne tytuły: Limitations of the change of first instance judgment by the second instance court (a constitutional perspective)
Autorzy: Nita-Światłowska, Barbara
Światłowski, Andrzej
Słowa kluczowe: second instance court
appeal
judgment of the appellate court
sąd drugiej instancji
apelacja
wyrok sądu odwoławczego
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 123-137
Abstrakt: The recent (2015) change of the art. 437 para 1 kpk. (Polish Code of Criminal Procedure) is very important in terms of second instance judgments in criminal cases. The new reformatory ruling (correcting the first instance sentence rather than ordering a new trail) is now the rule, not the exception as it was before. Some limitations of such reformatio still exist, mostly if the judgment is affected with a particularly serious infringement. Such change of paradigm has a profound impact on the model of criminal procedure and may be analysed from numerous points of view, the most important being from the constitutional perspective. The paper analyses the constitutional issues of the limitations of possible change (reformatio) of the first instance judgment by the second instance court.
Afiliacja: Barbara Nita-Światłowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Andrzej Światłowski - Uniwersytet Jagielloński
Nota biograficzna: Barbara Nita-Światłowska – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Barbara Nita-Światłowska – Associate Professor in the Department of Civil Law and Commercial Law at the Cracow University of Economics, judge of the Court of Appeal in Cracow.
Andrzej Światłowski – profesor nadzwyczajny, p.o. kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Andrzej Światłowski – Associate Professor, head of the Department of Criminal Procedure at the Jagiellonian University.
E-mail: Barbara Nita-Światłowska: barbara.nita1@gmail.com
Andrzej Światłowski: andrzej_swiatlowski@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6994
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.08
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_B_Nita-Swiatlowska_A_Swiatlowski_Ograniczenia_orzekania.pdf155,98 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.