REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6981
Tytuł: „Orzekanie w granicach środka odwoławczego” – w kwestii prawidłowej wykładni przepisu art. 433 § 1 kpk.
Inne tytuły: “Adjudicating within the limits of the mean of recourse” – the matter of proper interpretation of art. 433 § 1 of the Code of Criminal Procedure
Autorzy: Bojańczyk, Antoni
Górski, Adam
Klonowski, Marcin
Słowa kluczowe: criminal procedure
appeal proceedings
scope of jurisdiction of the case
raised objections
postępowanie karne
postępowanie odwoławcze
zakres rozpoznania sprawy
zarzuty odwoławcze
Data wydania: 2018
Data dodania: 2-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 15-31
Abstrakt: This article describes the scope of jurisdiction over a case in the second instance in three legislative states of criminal procedure. The scope of jurisdiction of the case is a basic term in the perspective of the right to defence. Indication of the limits of jurisdiction case influences the possibility to execute the principle of the material truth. The subject of an article is description of the status of objections as one of the elements which have significant influence on jurisdiction over the case in the second instance. The authors submit that on the basis of the legislative state before 1 July 2015, objections were an element of the limits of the mean of recourse if one of the provisions of the Code of Criminal Procedure obligated the party to formulate such objections. Moreover, regardless of an approval of basic direction of changes, the authors point to the negative aspects of the regulation which came into force aft er 1 July 2015. Obligating non-professionals to formulate objections is recognized as the main drawback of the regulation. Also, regulation aft er 15 April 2016 is subjected to critical analysis, because the limits of jurisdiction over the case depend on actual raising the objections, not on the obligation to raise them.
Afiliacja: Antoni Bojańczyk - Uniwersytet Warszawski
Adam Górski - Uniwersytet Jagielloński
Marcin Klonowski - Uniwersytet Jagielloński
Nota biograficzna: Antoni Bojańczyk – profesor nadzwyczajny w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Antoni Bojańczyk – Associate Professor in the Department of Criminology and Criminal Policy at the University of Warsaw.
Adam Górski – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Adam Górski – Associate Professor in the Department of Criminal Procedure at the Jagiellonian University.
Marcin Klonowski – doktorant w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Marcin Klonowski – Ph.D. student in the Department of Criminal Procedure at the Jagiellonian University.
E-mail: Antoni Bojańczyk: a.bojanczyk@uw.edu.pl
Adam Górski: adam.gorski@uj.edu.pl
Marcin Klonowski: marcin.klonowski@doctoral.uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6981
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.01
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_A_Bojanczyk_A_Gorski_M_Klonowski_Orzekanie_w_granicach_srodka_odwolawczego.pdf167,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.