REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6989
Tytuł: Nienależyta obsada sądu jako przesłanka uchylenia orzeczenia
Inne tytuły: An improperly selected court as grounds for reversing a judgment
Autorzy: Kosonoga, Jacek
Słowa kluczowe: composition of the court
grounds for quashing the judgment
a judge delegated to exercise his/her duties in another court
additional judge
skład sądu
bezwzględna przesłanka uchylenia orzeczenia
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków orzeczniczych w innym sądzie
sędzia dodatkowy
Data wydania: 2018
Data dodania: 2-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 63-80
Abstrakt: The article concerns the question of improper composition of the court in Polish criminal proceedings as grounds for quashing the judgment and returning the case to the first instance court for reconsideration. It comprises the analysis of the delegation of a judge to exercise his/her duties in another court. In particular, the analyses focus on the regulatory framework for proper delegation of a judge to another court and the validity of such delegation. Special attention is paid to the validation of delegation documents improperly issued for the judge in the course of pending criminal proceedings. Separate considerations concern the notion of the so-called “additional judge” and “additional juror” as well as a judge appointed to the panel as a “replacement judge”.
Afiliacja: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Nota biograficzna: Jacek Kosonoga – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Jacek Kosonoga – Associate Professor in the Department of Criminal Procedure at the Lazarski University.
E-mail: jac_kos@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6989
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.04
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_J_Kosonoga_Nienalezyta_obsada_sadu_jako_przeslanka_uchylenia_orzeczenia.pdf170,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.