REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6993
Tytuł: Kontrola odwoławcza nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji jako gwarancja zasady prawdy materialnej
Inne tytuły: Appeal control of an invalid decision by a court of first instance as the guarantee of the principle of truth
Autorzy: Niegierewicz, Adrianna
Słowa kluczowe: principle of truth
appeal proceedings
results of file research
zasada prawdy materialnej
postępowanie odwoławcze
wyniki badań aktowych
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 111-121
Abstrakt: The paper presents the problem of appeal control of an invalid decision by a court of first instance as the guarantee of the principle of truth. The principle of truth is the guiding principle of criminal procedure, which means that the issue of guarantees is of paramount importance. In this paper such guarantees are understood as those institutions which serve the principle in practice. The main issues presented include the rights of the courts in appeal proceedings, possible judicial decisions and evidence proceedings in the appeal process. The paper discusses appeal proceedings based on art. 438 p.3 of the Polish Code of Criminal Procedure (Dz.U.2016.1749). Considerations expressed in the paper result from the examination of cases brought before Łódź Regional Court and Piotrków Trybunalski Regional Court. The author analyses the guarantee of the principle of truth in terms of changes made to the law and detailed examination of related case files.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Adrianna Niegierewicz – asystentka w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu w Białymstoku.
Adrianna Niegierewicz – Assistant in the Department of Criminal Procedure at the University of Bialystok.
E-mail: adrianna_niegierewicz@wp.pl
Sponsorzy: Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. „Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny?” (konkurs „OPUS 8”) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zgodnie z umową nr UMO-2014/15/B/HS5/02689.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6993
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.07
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_A_Niegierewicz_Kontrola_odwolawcza_nieprawomocnego_wyroku_sadu.pdf160,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.