REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6992
Tytuł: Z problematyki zakazu reformationis in peius
Inne tytuły: Problems associated with the prohibition of reformatio in pejus
Autorzy: Kulik, Marek
Słowa kluczowe: prohibition on reformatio in pejus
grounds of appeal
crime by an act of alternatively defined objective features
attempt
complicity
zakaz reformationis in peius
zarzuty odwoławcze
przestępstwo o alternatywnie ujętych znamionach
usiłowanie
współdziałanie przestępne
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 97-110
Abstrakt: The article concerns selected issues related to the prohibition of reformatio in pejus in Polish criminal proceedings. The author discusses the problem of the permissibility of deciding against the accused in the case of misidentification of procedural fault by the appellant, combined with the proper qualification of the fault, then the problem of changing the description of the alleged act. Analysing the first issue, the author states that such change shall always be treated as a breach of the prohibition on reformatio in pejus. In his comments relating to the second issue, the author discusses changing the description of the act of preparing to commit a crime or attempt to commit a crime. The author goes on to discuss the situation of changing the description of an intended crime by alternatively defining its objective features. Next, he discusses the change in form of complicity assigned to the accused. Finally, he tenders the conclusion, contrary to dominant doctrine and jurisprudence, that all of the cases analysed are similar and can be seen as breaching the prohibition on reformatio in pejus rule.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Marek Kulik – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Marek Kulik – Associate Professor in the Department of Criminal Law and Criminology at the Maria Curie-Sklodowska University.
E-mail: marek.kulik.umcs@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6992
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.06
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_M_Kulik_Z_problematyki_zakazu_reformationis_in_peius.pdf160,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.