REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6990
Tytuł: Postępowanie apelacyjne w procesie rosyjskim po nowelizacji z 2013 r.
Inne tytuły: Appeal proceedings in the Russian criminal procedure aft er the amendments of 2013
Autorzy: Kulesza, Cezary
Słowa kluczowe: appeal proceedings
grounds of appeal
Russian CCP
reform
evidentiary proceedings
postępowanie apelacyjne
podstawy odwoławcze
rosyjski kpk.
reforma
postępowanie dowodowe
Data wydania: 2018
Data dodania: 2-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 81-96
Abstrakt: After the reform of the Russian process of 2013, appeal, due to the wide range of decisions which are subject to it, may be referred to as a mean of appeal combining features of the Polish appeal and complaint. In the Russian doctrine, among the merits of the appeal, mention is made of wide evidence proceedings before the appellate court, which directly “meets” the evidence being carried out at this stage of proceedings. However, it can also be heard that, in practice, the courts of appeal too often deviate from the principle of “directness” and base primarily on evidence carried out by the court of first instance. In addition, appeal judges do not usually consider new witnesses or new evidence using their discretion and evidence preclusion. Encompassing all invalid decisions by one mean of appellation resulted, on the one hand, in a large variation of the appellate courts’ decisions; on the other hand, the amendment shaped a three-step system of appeal in Russia, with a fourth exceptional instance – a review proceeding conducted by the Presidium of the Supreme Court.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Cezary Kulesza – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat.
Cezary Kulesza – Professor of law, head of the Department of Criminal Procedure at the University of Bialystok; a practising attorney.
E-mail: c.kulesza@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6990
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.05
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_C_Kulesza_Postepowanie_apelacyjne_w_procesie_rosyjskim.pdf161,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.