REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6995
Tytuł: O wyższości apelacji nad rewizją. Rozważania o modelach postępowania odwoławczego w systemie prawa kontynentalnego w aspekcie historyczno-komparatystycznym
Inne tytuły: On the superiority of appeal over revision. Reflections about different models of appeal proceedings in continental law systems in terms of their historical and comparative aspects
Autorzy: Rogacka-Rzewnicka, Maria
Słowa kluczowe: criminal proceedings
appeal
“revision”
models of appeal proceedings
continental criminal law
comparative criminal law
postępowanie karne
apelacja
rewizja
modele postępowania odwoławczego
kontynentalne prawo karne
prawo karne porównawcze
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 139-154
Abstrakt: The primary aim of this paper is to present an overview of the specificity of continental appeal systems in criminal cases. Introductory considerations are followed by a presentation of the paths taken by German and French law systems from the very first historical attempts to regulate appeal proceedings until the adoption of relevant regulation in criminal procedures. The author’s primary objective is to prove the article’s main thesis about the superiority of the French appeal model over the German “revision” system.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Maria Rogacka-Rzewnicka – profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Postępowania Karnego.
Maria Rogacka-Rzewnicka – Associate Professor at the Institute of Criminal Law, head of the Department of Criminal Procedure at the University of Warsaw.
E-mail: m.rogacka_rzewnicka@wpia.uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6995
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.09
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_M_Rogacka-Rzewnicka_O_wyzszosci_apelacji_nad_rewizja.pdf169,66 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.