REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6997
Tytuł: Granice kontroli odwoławczej
Inne tytuły: Borders of appeal control
Autorzy: Świecki, Dariusz
Słowa kluczowe: appeal
court of appeal
judicial review
range of contesting
grounds of appeal
apelacja
sąd odwoławczy
kontrola odwoławcza
zakres zaskarżenia
zarzut odwoławczy
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 175-186
Abstrakt: The article discusses the issue of appeal control from the point of view of the elements defining its limits. It presents a brief history of the evolution of the appeal control model in Polish criminal procedure. Particular attention is paid to recent legislative changes in the subject area. The article shows the current legal status associated with the amendment of the Code of Criminal Procedure, which entered into force on 15 April 2016. In the issues discussed hereunder, is the partial return to the deliberations applicable before 1 July 2015. The article refers critically to some of the changes, especially concerning the flexible approach towards the borders of appeal control. According to the author, these boundaries should be defined rigidly.
Afiliacja: sędzia Sądu Najwyższego
Nota biograficzna: Dariusz Świecki – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Sądu Najwyższego.
Dariusz Świecki – Associate Professor in the Department of Criminal Procedure and Criminology, judge of the Supreme Court.
E-mail: ssnkds@sn.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6997
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.11
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_D_Swiecki_Granice_kontroli_odwolawczej.pdf136,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.