REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 2013, tom XXI : [27]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

I. ARTYKUŁY

 1. Józef Maroszek
  Chodkiewiczowie i ich Puszcza Błudów w XV–XVI w.
 2. Sławomir Karp
  Jan Karp (1604–1644), podstoli podlaski, życie i działalność
 3. Karol Łopatecki, Ewa Zalewska
  Historia Uroczyska Jaroszówka. Badania nad przemianami własnościowo-osadniczymi na pograniczu Wasilkowa i Białegostoku
 4. Tomasz Naruszewicz
  Pożary miast pogranicza powiatów grodzieńskiego i kowieńskiego w końcu XVIII w.
 5. Joanna Tomalska
  Nieznana ikona z Mielnika. Przyczynek do dziejów ikon na Podlasiu
 6. Katarzyna Zimnoch
  Historyczna biblioteka dominikańska w Różanymstoku w świetle XIX-wiecznych źródeł inwentarzowych – język i proweniencja wydawnicza księgozbioru
 7. Jolanta Sztachelska
  Pamiętnikarstwo. Z dziejów terminu i gatunku w XIX w.
 8. Halina Parafianowicz
  O bohaterach Pogranicza i fascynacji XIX-wiecznym amerykańskim Zachodem
 9. Ernest Szum
  Geneza i aktywność grupy anarchistycznej działającej w Białej Podlaskiej w latach 1903–1909. Szkic z socjologii terroryzmu
 10. Aleksander Miśkiewicz
  Polacy w opinii przedstawicieli władz tureckich podczas I wojny światowej. Sprawozdanie Olgierda Górki z pobytu w Turcji w 1917 r.
 11. Daria Korotkowa
  Советская социалистическая республика Белоруссия и Литовско-Белорусская республика в советской внешней политике в 1919 г.
 12. Jan Skłodowski
  Polskie ślady przeszłości na żmudzkich cmentarzach
 13. Hubert Bielenia
  Protesty przeciwko ACTA jako reakcja społeczeństw na niejawność dyplomacji

 14. II. MATERIAŁY

 15. Przemysław Sianko
  Kilka dokumentów związanych z powstaniem i organizacją najstarszej parafii w Chodorówce-Poświętnem, gm. Suchowola
 16. Michał Sierba
  Powinności miejskie Tykocina według inwentarza z 1727 r.
 17. Bogusław Kosel
  Litewski plan oswobodzenia Wilna z rąk polskich
 18. Wojciech Śleszyński
  Ostatni etap działalności wywiadowczej Sergiusza Piaseckiego – materiały z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w Moskwie

 19. III. RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE, POLEMIKI

 20. Józef Maroszek
  Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie, red. H. Karwowska, A. Andrzejewski, Białystok 2013
 21. Elżbieta Bagińska
  Biblia brzeska, historia – język – teologia, red. R.M. Leszczyński (jr), Łódź 2013
 22. Michał Sierba
  Małgorzata Choińska, Powinności mieszczan w mieście królewskim a w mieście prywatnym: przykład Tykocina w XVI–XVIII w., „Studia Podlaskie” 2009–2010, t. 18
 23. Barbara Kubiak
  Ludwik Grzebień SJ, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku, Kraków 2013
 24. Józef Maroszek
  Jerzy Szumski, Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie [1581–1882] 1883–1915 [1920–1930] Inwentarz zespołu akt, Białystok 2012
 25. Stanisław Alexandrowicz
  Opisy parafii dekanatu Olwita z 1784 roku, oprac. T. Naruszewicz, Suwałki 2013, Biblioteka Rocznika Augustowsko-Suwalskiego, t. III
 26. Wiesław Charczuk
  Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944–1989, Lublin 2013
 27. Joanna Sadowska
  Marek Wierzbicki, Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980–1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Lublin–Warszawa 2013

 28. IV. KRONIKA NAUKOWA

 29. Józef Maroszek
  Dzieje Opactwa Supraskiego w XVI–XX w. – konferencja między- narodowa 16–17 listopada 2013 r.

 30. V. IN MEMORIAM

 31. Teresa Chynczewska-Hennel
  Profesor Władysław Andrzej Serczyk (1935–2014)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2013Władysław Andrzej Serczyk (23 VII 1935– 5 I 2014)Chynczewska-Hennel, Teresa--
2013Dzieje Opactwa Supraskiego w XVI–XX w. – konferencja międzynarodowa 16–17 listopada 2013 r.Maroszek, Józef--
2013Marek Wierzbicki, Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980–1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Lublin–Warszawa 2013, 352 stronySadowska, Joanna--
2013Opisy parafii dekanatu Olwita z 1784 roku, oprac. Tomasz Naruszewicz, Suwałki 2013, Biblioteka Rocznika Augustowsko-Suwalskiego, t. III, 203 stronyAlexandrowicz, Stanisław--
2013Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944–1989, Lublin 2013, 290 stronCharczuk, Wiesław--
2013Jerzy Szumski, Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie [1581–1882] 1883–1915 [1920– –1930] Inwentarz zespołu akt, Białystok 2012, 122 stronyMaroszek, Józef--
2013Ludwik Grzebień SJ, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku, Kraków 2013, 250 stronKubiak, Barbara--
2013Małgorzata Choińska, Powinności mieszczan w mieście królewskim a w mieście prywatnym: przykład Tykocina w XVI–XVIII w., „Studia Podlaskie” 2009–2010, t. 18, s. 7–110Sierba, Michał--
2013Biblia brzeska, historia – język – teologia, red. Rafał Marcin Leszczyński (junior), Łódź 2013, 124 stronyBagińska, Elżbieta--
2013Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie, red. Halina Karwowska, Aleksander Andrzejewski, Białystok 2013, 411 stronMaroszek, Józef--
2013Ostatni etap działalności wywiadowczej Sergiusza Piaseckiego – materiały z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w MoskwieŚleszyński, Wojciech--
2013Litewski plan oswobodzenia Wilna z rąk polskichKosel, Bogusław--
2013Powinności miejskie Tykocina według inwentarza z 1727 r.Sierba, Michał--
2013Kilka dokumentów związanych z powstaniem i organizacją najstarszej parafii w Chodorówce-Poświętnem, gm. SuchowolaSianko, Przemysław--
2013Protesty przeciwko ACTA jako reakcja społeczeństw na niejawność dyplomacjiBielenia, Hubert--
2013Polskie ślady przeszłości na żmudzkich cmentarzachSkłodowski, Jan--
2013Советская социалистическая республика Белоруссия и Литовско-Белорусская республика в советской внешней политике в 1919 г.Korotkowa, Daria--
2013Polacy w opinii przedstawicieli władz tureckich podczas I wojny światowej. Sprawozdanie Olgierda Górki z pobytu w Turcji w 1917 r.Miśkiewicz, Aleksander--
2013Geneza i aktywność grupy anarchistycznej działającej w Białej Podlaskiej w latach 1903–1909. Szkic z socjologii terroryzmuSzum, Ernest--
2013O bohaterach Pogranicza i fascynacji XIX-wiecznym amerykańskim ZachodemParafianowicz, Halina--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27