REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 2014, tom XXII : [23]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

I. STUDIA I ARTYKUŁY

 1. Jan Tęgowski
  O elicie urzędniczej Podlasia uwag kilka
 2. Adam Miodowski
  Działania propagandowo-dezintegracyjne „Wojskówki” KPRP w Wojsku Polskim na przełomie lat 1919/1920
 3. Wojciech Śleszyński
  Wrzesień 1939 roku na Polesiu
 4. Oksana Voytyuk
  Perspektywa stosunków Mołdawii z Unią Europejską w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i programu Partnerstwa Wschodniego na tle aktualnej sytuacji geopolitycznej w regionie

 5. II. MATERIAŁY Z KONFERANCJI

 6. Diana Dajnowicz
  Prawna ochrona kobiet w świetle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 7. Hanna Dębska
  Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym
 8. Urszula Ćwik
  Miejsce kobiet w przestrzeni publicznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do lat siedemdziesiątych (w świetle „Kobiety i Życia” i „Filipinki”)
 9. Małgorzata Dajnowicz
  Wizerunek kobiet sfery polityki. Polska na tle państw zachodnich (na podstawie analizy treści wybranych tygodników)
 10. Beata Goworko-Składanek
  Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki ubóstwa kobiet w Unii Europejskiej

 11. III. MATERIAŁY

 12. Jan Snopko
  „Rządy niemieckie w Grodnie i okolicy” (1915–1917)

 13. IV. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 14. Aleksander Siemaszko
  O historii monasteru supraskiego i jego bibliotece: uwagi do książki: Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych: katalog rękopisów supraskich, oprac. Antoni Mironowicz et al.
 15. Andrzej Wałkówski
  Adam Chęć, Jan Gancewski, Folwarki zakonu krzyżackiego na terenie komturstwa malborskiego do wojny trzynastoletniej. Z obrazu funkcjonowania struktury gospodarczej państwa zakonu krzyżackiego
 16. Andrzej Wałkówski
  Nowe spojrzenie na gospodarkę krzyżacką; Jan Gancewski, Folwarki państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1466–1525. Struktura – produkcja – przemiany – reformy – znaczenie
 17. Elżbieta Bagińska
  O peregrynacjach naukowych protestantów polskich i litewskich; w związku z książką Ferenca Postmy, Studenci z Rzeczypospolitej we fryzyjskim uniwersytecie we Franeker (Spis nazwisk i bibliografia)
 18. Elżbieta Bagińska
  Piotr Oczko, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji
 19. Agnieszka Michalczuk
  Gaspard de Tende, Relacja historyczna o Polsce
 20. Mariusz Drozdowski
  Theatrum humanae vitae. Cтудії на пошану Наталі Яковенко
 21. Jan Kofman
  Grzegorz Zackiewicz, Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku
 22. Stefan Dmitruk
  Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”
 23. Wiesław Charczuk
  „Obława! Obława! Na młode wilki obława!” Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953

 24. V. KRONIKA NAUKOWA

 25. Katarzyna Chomicz
  Sprawozdanie z XI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego
 26. Łukasz Makowski
  Sprawozdanie ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Czas wojny, czas pokoju – Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku”

 27. V. IN MEMORIAM

 28. Teresa Chynczewska-Hennel
  Śp. Profesor Zbigniew Wójcik (29 X 1922 – 22 III 2014)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 23
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Śp. Profesor Zbigniew Wójcik (29 X 1922 – 22 III 2014)Chynczewska-Hennel, Teresa--
2014Sprawozdanie ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Czas wojny, czas pokoju – Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku”Makowski, Łukasz--
2014Sprawozdanie z XI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja BartnickiegoChomicz, Katarzyna--
2014„Obława! Obława! Na młode wilki obława!” Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 516Charczuk, Wiesław--
2014Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Fundacja Dialog Narodów, Lublin – Biała Podlaska 2013, ss. 244Dmitruk, Stefan--
2014Grzegorz Zackiewicz, Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2013, ss. 792Kofman, Jan--
2014Theatrum humanae vitae. Cтудії на пошану Наталі Яковенко, ред. кол. Л. Довга та ін., Київ, Laurus, 2012, ss. 624Drozdowski, Mariusz--
2014Gaspard de Tende, Relacja historyczna o Polsce, tłum. i red. naukowa T. Falkowski, wprowadzenie M. Forycki, Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, ss. 301Michalczuk, Agnieszka--
2014Piotr Oczko, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2013, ss. 781 + X, ilustracjeBagińska, Elżbieta--
2014O peregrynacjach naukowych protestantów polskich i litewskich; w związku z książką Ferenca Postmy, Studenci z Rzeczypospolitej we fryzyjskim uniwersytecie we Franeker (Spis nazwisk i bibliografia), tł. Wojciech Rynduch-Walecki, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2014, ss. 195Bagińska, Elżbieta--
2014Nowe spojrzenie na gospodarkę krzyżacką; Jan Gancewski, Folwarki państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1466–1525. Struktura – produkcja – przemiany – reformy – znaczenie, wyd. Instytut Historii i Stosunków Międznarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 354Wałkówski, Andrzej--
2014Adam Chęć, Jan Gancewski, Folwarki zakonu krzyżackiego na terenie komturstwa malborskiego do wojny trzynastoletniej. Z obrazu funkcjonowania struktury gospodarczej państwa zakonu krzyżackiego, Olsztyn 2011, Monumenta Literaria Prussiae, seria C: Monografie, nr 2, wyd. Pracownia Wydawnictw Naukowych, ss. 115Wałkówski, Andrzej--
2014O historii monasteru supraskiego i jego bibliotece: uwagi do książki: Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych: katalog rękopisów supraskich, oprac. Antoni Mironowicz et al., wyd. Libra, Białystok 2014, ss. 392Siemaszko, Aleksander--
2014„Rządy niemieckie w Grodnie i okolicy” (1915–1917)Snopko, Jan--
2014Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki ubóstwa kobiet w Unii EuropejskiejGoworko-Składanek, Beata--
2014Wizerunek kobiet sfery polityki. Polska na tle państw zachodnich (na podstawie analizy treści wybranych tygodników)Dajnowicz, Małgorzata--
2014Miejsce kobiet w przestrzeni publicznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do lat siedemdziesiątych (w świetle „Kobiety i Życia” i „Filipinki”)Ćwik, Urszula--
2014Płeć i władza. Kobiety w Trybunale KonstytucyjnymDębska, Hanna--
2014Prawna ochrona kobiet w świetle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaDajnowicz, Diana--
2014Perspektywa stosunków Mołdawii z Unią Europejską w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i programu Partnerstwa Wschodniego na tle aktualnej sytuacji geopolitycznej w regionieVoytyuk, Oksana--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 23