REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 2002, tom XII : [24]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

  I. Studia i artykuły

 1. Aleksander Nieczuchryn
  Сoврeмeннaя бeлapyccкaя иcтopиoгpaфия: oбщиe тeндeнции
 2. Henryk Ruciński
  Bractwa kościelne i cechowe w Koprzywnicy do 1795 roku
 3. Jan Godlewski
  Od "prywatnego" do "państwowego" syndykatu. Z dziejów kartelizacji w cukrownictwie w Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim (1887-1914)
 4. Halina Parafianowicz
  Od autonomii do niepodległości: sprawy czeskie i słowackie w polityce USA (1917-1918)
 5. Tomasz Wesołowski
  Za kulisami propagandy niemieckiej w kampanii wrześniowej - pierwsi kawalerowie Krzyża Rycerskiego podczas walk o warszawski Fort II (26 września 1939 r.)
 6. Dariusz Matelski
  Restytucja poloników z Białorusi, Ukrainy i Litwy za Trzeciej Rzeczypospolitej
 7. Piotr Guzowski
  Pierwszy polski indeks ksiąg zakazanych

 8. II. Materiały

 9. Elżbieta Bagińska
  Działalność religijna Radziwiłłów birżańskich w dobrach podlaskich w XVII wieku
 10. Adam Miodowski
  Geneza ukształtowania się negatywnego stanowiska wychodźczych ugrupowań demokratycznych wobec idei polskiego wojska w Rosji
 11. Małgorzata Dajnowicz
  Struktura zawodowa woj. białostockiego w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie spisów z 1921 i 1931 r.
 12. Adam Drążek
  Przyczynek do badań nad upadkiem Stronnictwa Pracy w województwie białostockim po roku 1944
 13. Hanna Konopka
  Zagadnienia integracji europejskiej w edukacji historycznej i obywatelskiej

 14. III. Biografie

 15. Zbigniew Romaniuk
  Ludwik Zamenhof - nieznane szczegóły białostockiego życiorysu

 16. IV. Dokumenty

 17. Michał Gnatowski
  Radzieckie dokumenty o przygotowaniach do wyborów do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi oraz sprawozdania z przebiegu kampanii wyborczej w województwach i powiatach. Cz. I
 18. Daniel Boćkowski
  "Wasze legjony, nasze miljony" - nieznany niemiecki materiał propagandowy w sprawie Katynia

 19. V. Artykuły recenzyjne i recenzje

 20. Piotr Chomik
  Antoni Mironowicz, Ihumen Sawa Palmowski
 21. Piotr Guzowski
  Zbigniew Mikołejko, Żywoty świętych poprawione
 22. Krzysztof Flis
  Wietnam: Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975
 23. Halina Parafianowicz
  Magdalena Piechota, Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych
 24. Daniel Boćkowski
  Polska i ZSRR w czasie II wojny światowej - przegląd piśmiennictwa za lata 2000-2002 (wybór)

 25. VI. Informacje

 26. Joanna Sadowska
  Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych, konferencja naukowa, Piotrków Trybunalski, 28-29 czerwca 2002 r.
 27. Jan Snopko
  Podziemie niepodległościowe w woj. białostockim w latach 1944-1956, międzynarodowa konferencja naukowa, IPN Oddział w Białymstoku, 19-20 listopada 2002 r.
 28. Daniel Boćkowski
  Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II RP w latach 1939-1941, międzynarodowa konferencja naukowa, Białystok, 25-26 października 2002 r.
 29. Joanna Sadowska
  Życie naukowe Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2001/2002

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 24
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2002Сoврeмeннaя бeлapyccкaя иcтopиoгpaфия: oбщиe тeндeнцииNieczuchryn, Aleksander--
2002Magdalena Piechota, Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, ss. 325Parafianowicz, Halina--
2002Geneza ukształtowania się negatywnego stanowiska wychodźczych ugrupowań demokratycznych wobec idei polskiego wojska w RosjiMiodowski, Adam--
2002Od autonomii do niepodległości: sprawy czeskie i słowackie w polityce USA (1917-1918)Parafianowicz, Halina--
2002Życie naukowe Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2001/2002Sadowska, Joanna--
2002Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II RP w latach 1939-1941, międzynarodowa konferencja naukowa, Białystok, 25-26 października 2002 r.Boćkowski, Daniel--
2002Podziemie niepodległościowe w woj. białostockim w latach 1944-1956, międzynarodowa konferencja naukowa, IPN Oddział w Białymstoku, 19-20 listopada 2002 r.Snopko, Jan--
2002Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych, konferencja naukowa, Piotrków Trybunalski, 28-29 czerwca 2002 r.Sadowska, Joanna--
2002Polska i ZSRR w czasie II wojny światowej - przegląd piśmiennictwa za lata 2000-2002 (wybór)Boćkowski, Daniel--
2002Wietnam: Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975, Warszawa 2001 , ss. 644Flis, Krzysztof--
2002Zbigniew Mikołejko, Żywoty świętych poprawione, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2000, ss. 395Guzowski, Piotr--
2002Antoni Mironowicz, Ihumen Sawa Palmowski, Białystok 2001, ss. 106Chomik, Piotr--
2002"Wasze legjony, nasze miljony" - nieznany niemiecki materiał propagandowy w sprawie KatyniaBoćkowski, Daniel--
2002Radzieckie dokumenty o przygotowaniach do wyborów do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi oraz sprawozdania z przebiegu kampanii wyborczej w województwach i powiatach. Cz. IGnatowski, Michał--
2002Ludwik Zamenhof - nieznane szczegóły białostockiego życiorysuRomaniuk, Zbigniew--
2002Zagadnienia integracji europejskiej w edukacji historycznej i obywatelskiejKonopka, Hanna--
2002Przyczynek do badań nad upadkiem Stronnictwa Pracy w województwie białostockim po roku 1944Drążek, Adam--
2002Struktura zawodowa woj. białostockiego w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie spisów z 1921 i 1931 r.Dajnowicz, Małgorzata--
2002Działalność religijna Radziwiłłów birżańskich w dobrach podlaskich w XVII wiekuBagińska, Elżbieta--
2002Pierwszy polski indeks ksiąg zakazanychGuzowski, Piotr--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 24