REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie : [562] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Logo

Studia Podlaskie

Dwadzieścia tomów serii wydawniczej „Studia Podlaskie”, opublikowanych w latach 1989-2011 to dorobek uniwersyteckiego środowiska białostockich historyków. Przede wszystkim ogłaszano prace zainteresowanych przeszłością Podlasia, Mazowsza Wschodniego i obszarów historycznego terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Publikowano również wartościowe źródła historyczne i recenzje innych prac. Seria jest dobrze znana i dostępna w środowiskach historycznych krajów sąsiednich – na Litwie i Białorusi. Obecnie „Studia Podlaskie” poszerzyły zakres swej tematyki o nauki polityczne. Całość dorobku periodyku jest dostępna w wersji cyfrowej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB

Kontakt: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytet w Białymstoku,
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
15-420 Białystok
tel. 85 745 74 43
fax. 85 745 74 43
e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl
strona www: http://www.studiapodlaskie.pl/

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 0867-1370
DOI: 10.15290/sp

Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6

Przeglądaj