REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 1989, tom II : [32]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Zeszyt 67 Humanistyka Tom XIII
  Zeszyty Naukowe Filli UW w Białymstoku
  DZIAŁ H - Prace Historyczne


  500 lat osadnictwa żydowskiego na Podlasiu. Materiały z konferencji międzynarodowej, Białystok, 14 - 17 września 1987 r.
  500 Years of the Jewish Settlement in Podlasie. Popers From the International Conference, Białystok, September 14 - 17, 1987.

  Pod redakcją
  Haliny PARAFIANOWICZ, Jerzego URWANOWICZA, Andrzeja WYCZAŃSKIEGO

  Spis treści / Content

 1. Andrzej WYCZAŃSKI (Warszawa)
  Słowo wstępne
 2. Anatol LESZCZYŃSKI (Warszawa)
  Z dziejów Żydów Podlasia (1487-1795)
 3. Jakub GOLDBERG (Jerozolima)
  Żyd i karczma miejska na Podlasiu w XVIII wieku
 4. Mordechai NADAV (Jerozolima)
  Kahał tykociński a osadnictwo żydowskie na wsi w XVII i XVIII w.
 5. Zenon GULDON (Kielce)
  Ludność żydowska w miastach województwa podlaskiego w końcu XVIII wieku
 6. Józef MAROSZEK (Białystok)
  Żydzi wiejscy na Podlasiu w XVII i XVIII wieku w świetle przemian struktury rynku wewnętrznego
 7. Daniel TOLLET (Paris)
  La légende de Saul Wahl, roi de Pologne pour une unit
 8. Maurycy HORN (Warszawa)
  Jeszcze o pinkasie kahału w Boćkach i udziale Żydów w gospodarce propinacyjnej (głos w dyskusji)
 9. Adam DOBROŃSKI (Białystok)
  Z dziejów Żydów na Białostocczyźnie w XIX wieku
 10. Moshe MISHKINSKV (Tel-Aviv)
  Rola Białegostoku w okresie formowania się żydowskiego ruchu robotniczego w imperium rosyjskim
 11. Israel OPPENHEIM (Beer Sheva)
  The „National Democrats" - Endecja - Attitude to the Jewish Question at the Outset (1895-1905)
 12. Chen MERCHAVIA (Jerusalem)
  The Jewry of Podlasie and Borderłands. Spiritual and Practical Ties with Erez (Land of) lsrael
 13. Zofia ABRAMOWICZ (Białystok)
  Imiennictwo Żydów białostockich w latach 1886-1939
 14. Olga GOLDBERG-MULKIEWICZ (Jerozolima)
  Kontakty polsko-żydowskie w kulturze ludowej Podlasia. Część I - obrzędy
 15. Ewa FRYŚ-PIETRASZKOWA (Kraków)
  Kontakty polsko-żydowskie w kulturze ludowej Podlasia. Część II - rzemiosło
 16. Piotr WRÓBEL (Warszawa)
  Na równi pochylej. Żydzi Białegostoku w latach 1918-1939: demografia, ekonomika, dezintegracja, konflikty z Polakami
 17. Michał TABORYSKI (Warszawa)
  Robotnicy żydowscy w ruchu robotniczym Białegostoku w latach 1918-1931
 18. Toni MURKIES (Melbourne)
  Jewish Schaols in Białystok in the lnterwar Period
 19. Marian FUKS (Warszawa)
  Prasa żydowska w Białymstoku (1918-1939)
 20. Zofia SOKÓŁ (Rzeszów)
  Biblioteki i czytelnictwo żydowskie w Białymstoku w dwudziestoleciu międzywojennym
 21. Józef ADELSON (Warszawa)
  Struktura społeczno-zawodowa ludności żydowskiej w województwie białostockim w świetle spisów powszechnych z 1921 i 1931 roku
 22. Zbigniew ZAPOROWSKI (Lublin)
  Ludność żydowska w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939
 23. Ryszard ZIMNOCH (Białystok)
  Żydzi w Ciechanowcu 1918-1942
 24. Michał GNATOWSKI (Białystok)
  Żydzi Białostocczyzny w okresie okupacji hitlerowskiej. (Główne problemy)
 25. Sara BENDER (Jerusalem)
  The Getto of Białystok (June 1941 to August 1943)
 26. Bronisława WINICKA-KLIBAŃSKA (Jerozolima)
  Przygotowania do zbrojnego oporu w getcie białostockim od listopada 1942 roku do sierpnia 1943 roku
 27. Szymon DATNER (Warszawa)
  Bunt policjantów w getcie białostockim
 28. Waldemar MONKIEWICZ (Białystok)
  Zagłada skupisk żydowskich w regionie białostockim w latach 1939, 1941-1944
 29. Mirosław LESZCZAK (Siemiatycze)
  Zagłada ludności żydowskiej w Siemiatyczach
 30. Józef KOWALCZYK, Waldemar MONKIEWICZ (Białystok)
  Pomoc Żydom w regionie białostockim podczas II wojny światowej
 31. Tomasz WIŚNIEWSKI (Białystok)
  Cmentarze żydowskie w Białymstoku
 32. Wocław SZERSZUNOWICZ (Białystok)
  Symbolika na cmentarzach żydowskich w białostockiem

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 32
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1989Symbolika na cmentarzach żydowskich w białostockiemSzerszunowicz, Wacław--
1989Cmentarze żydowskie w BiałymstokuWiśniewski, Tomasz--
1989Pomoc Żydom w regionie białostockim podczas II wojny światowejMonkiewicz, Waldemar; Kowalczyk, Józef--
1989Zagłada ludności żydowskiej w SiemiatyczachLeszczak, Mirosław--
1989Zagłada skupisk żydowskich w regionie białostockim w latach 1939, 1941-1944Monkiewicz, Waldemar--
1989Bunt policjantów w getcie białostockimDatner, Szymon--
1989Przygotowania do zbrojnego oporu w getcie białostockim od listopada 1942 roku do sierpnia 1943 rokuWinicka-Klibańska, Bronisława--
1989The Getto of Białystok (June 1941 to August 1943)Bender, Sara--
1989Żydzi Białostocczyzny w okresie okupacji hitlerowskiej. (Główne problemy)Gnatowski, Michał--
1989Żydzi w Ciechanowcu 1918-1942Zimnoch, Ryszard--
1989Ludność żydowska w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939Zaporowski, Zbigniew--
1989Struktura społeczno-zawodowa ludności żydowskiej w województwie białostockim w świetle spisów powszechnych z 1921 i 1931 rokuAdelson, Józef--
1989Biblioteki i czytelnictwo żydowskie w Białymstoku w dwudziestoleciu międzywojennymSokół, Zofia--
1989Prasa żydowska w Białymstoku (1918-1939)Fuks, Marian--
1989Jewish Schaols in Białystok in the lnterwar PeriodMurkies, Toni--
1989Robotnicy żydowscy w ruchu robotniczym Białegostoku w latach 1918-1931Taboryski, Michał--
1989Na równi pochylej. Żydzi Białegostoku w latach 1918-1939: demografia, ekonomika, dezintegracja, konflikty z PolakamiWróbel, Piotr--
1989Kontakty polsko-żydowskie w kulturze ludowej Podlasia. Część II - rzemiosłoFryś-Pietraszkowa, Ewa--
1989Kontakty polsko-żydowskie w kulturze ludowej Podlasia. Część I - obrzędyGoldberg-Mulkiewicz, Olga--
1989Imiennictwo Żydów białostockich w latach 1886-1939Abramowicz, Zofia--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 32