REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 2012, tom XX : [16]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Logo

Spis treści/Content

STUDIA I ARTYKUŁY

 1. Cecylia Bach-Szczawińska
  Z dziejów Krynek w XVI wieku
 2. Joanna Tomalska
  Uwagi na temat wyposażenia cerkwi Zwiastowaniaw Supraślu w XVI i XVII wieku
 3. Elżbieta Bagińska
  Edukacja kaznodziejów ewangelicko-reformowanychna Litwie w XVII wieku
 4. Beata Gryko-Andrejuk
  Okoliczności i motywy sakralnych fundacji sapieżyńskich w XVII wieku
 5. Tomasz Naruszewicz
  Wpływ osadnictwa dorzecza Douspudy (Douszpudy, Dowspudy, Rospudy) na przemiany środowiska naturalnego do XVII wieku
 6. Krzysztof Jodczyk
  Wizytacja generalna z 1782–1783 roku i Opisy parafii z 1784 roku – jako źródła do badań nad osadnictwem na terenie dekanatu brasławskiego diecezji wileńskiej
 7. Iwona Kulesza-Woroniecka
  Współpracownicy Izabeli Branickiej w latach 1771–1808
 8. Wojciech Walczak
  Unicka diecezja turowsko-pińska w strukturze Kościoła unickiego w XVIII wieku
 9. Ernest Szum
  Anarchiści na Białostocczyźnie w okresie rewolucji 1905-1907. Przyczynek do dziejów ideologii anarchizmu i działalności organizacji anarchistycznych na Podlasiu
 10. Sebastian Rimestad
  From Empire to Nation State: The Consolidation of the Relationship between the Orthodox Church and Independent Lithuania and Latvia after the First Word War
 11. Joanna Sadowska
  Oficjalne kontakty międzynarodowe młodzieży w PRL-u
 12. Anna Włodarczyk
  Polskie środowiska polityczne wobec konfliktu w stosunkach polsko-białoruskich w 2005 roku
 13. Rafał Julian Mejsak
  System ochrony uchodźców w wymiarze uniwersalnym – perspektywa instytucjonalnoprawna

 14. RECENZJE I ZAPISKI

 15. Elżbieta Bagińska
  Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, opr. Marzena Liedke i Piotr Guzowski, Warszawa 2011, Semper, ss. 201, mapa
 16. Józef Maroszek
  „Rocznik Augustowsko-Suwalski”, t. 10, Suwałki 2010, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, ss. 279
 17. Adam Miodowski
  Partia komunistyczna w Polsce. Struktury-Ludzie-Dokumentacja, red. Dariusz Magier, Lublin-Radzyń Podlaski 2012, ss. 656

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 16 z 16
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2012Wpływ osadnictwa dorzecza Douspudy (Douszpudy, Dowspudy, Rospudy) na przemiany środowiska naturalnego do XVII wiekuNaruszewicz, Tomasz--
2012System ochrony uchodźców w wymiarze uniwersalnym – perspektywa instytucjonalnoprawnaMejsak, Rafał Julian--
2012Polskie środowiska polityczne wobec konfliktu w stosunkach polsko‑białoruskich w 2005 rokuWłodarczyk, Anna--
2012Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626‑1637, opr. Marzena Liedke i Piotr Guzowski, Warszawa 2011, Semper, ss. 201, mapaBagińska, Elżbieta--
2012Partia komunistyczna w Polsce. Struktury‑Ludzie‑Dokumentacja, red. Dariusz Magier, Lublin‑Radzyń Podlaski 2012, ss. 656Miodowski, Adam--
2012„Rocznik Augustowsko‑Suwalski”, t. 10, Suwałki 2010, Augustowsko‑Suwalskie Towarzystwo Naukowe, ss. 279Maroszek, Józef--
2012From Empire to Nation State: The Consolidation of the Relationship between the Orthodox Church and Independent Lithuania and Latvia after the First Word WarRimestad, Sebastian--
2012Anarchiści na Białostocczyźnie w okresie rewolucji 1905‑1907. Przyczynek do dziejów ideologii anarchizmu i działalności organizacji anarchistycznych na PodlasiuSzum, Ernest--
2012Wizytacja generalna z 1782–1783 roku i Opisy parafii z 1784 roku – jako źródła do badań nad osadnictwem na terenie dekanatu brasławskiego diecezji wileńskiejJodczyk, Krzysztof--
2012Okoliczności i motywy sakralnych fundacji sapieżyńskich w XVII wiekuGryko‑Andrejuk, Beata--
2012Uwagi na temat wyposażenia cerkwi Zwiastowania w Supraślu w XVI i XVII wiekuTomalska, Joanna--
2012Unicka diecezja turowsko‑pińska w strukturze Kościoła unickiego w XVIII wiekuWalczak, Wojciech--
2012Oficjalne kontakty międzynarodowe młodzieży w PRL‑uSadowska, Joanna--
2012Współpracownicy Izabeli Branickiej w latach 1771–1808Kulesza‑Woroniecka, Iwona--
2012Edukacja kaznodziejów ewangelicko‑reformowanych na Litwie w XVII wiekuBagińska, Elżbieta--
2012Z dziejów Krynek w XVI wiekuBach-Szczawińska, Cecylia--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 16 z 16