REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 1991, tom III : [21]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

  Studia i rozprawy

 1. Marek Plewczyński
  Szlachta podlaska w wojsku polskim za ostatnich Jagiellonów
 2. Jan Siedlecki
  Mikołaj Skaszewski i Krzysztof Żelski - posłowie szlachty ziemi bielskiej na sejmy Rzeczypospolitej
 3. Hinrisch Strods
  Sejmik kobryński 14.II.1972 r.
 4. Henryk Majecki
  Chrześcijańska demokracja w województwie białostockim w latach 1918-1939
 5. Michał Gnatowski
  Wiejska ludność Białostocczyzny w okresie okupacji niemieckiej (1941-1944). Uwarunkowania i przejawy postaw politycznych
 6. Ali Miśkiewicz
  Tatarzy polscy w latach 1945-1985. Zarys historyczny

 7. Warsztat badawczy

 8. Antoinette Fauve Chamoux
  25 lat demografii historycznej we Francji
 9. Alina Czapiuk
  Kilka słów o podręcznikach historii powszechnej

 10. Materiały i źródła

 11. Jacek Soszyński
  Dokumenty uposażające kościół w Rudce ( 1442-1543)
 12. Leszek Postołowicz, Jerzy Szumski
  Dziennik podróży Konrada Prószyńskiego po Grodzieńszczyźnie, Podlasiu i Suwalszczyźnie w latach 1894-1895
 13. Jan Snopko
  Tajna konferencja delegatów „Sokoła" z trzech zaborów i wychodźstwa w Krakowie w 1914 roku
 14. Mieczysław Wrzosek
  O Żydach w Polsce i Rosji podczas pierwszej wojny światowej
 15. Jerzy Zieleniewski
  Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560

 16. Recenzje

 17. Antoni Mironowicz
  Maria Barbara Topolska, Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku
 18. Halina Parafianowicz
  Krzysztof Michałek Dyplomaci i okręty. Z dziejów polityki zagranicznej Skonfederowanych Stanów Ameryki 1861-1865
 19. Bronisław Makowski
  Jerzy Kumaniecki, Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza, rokowania, traktat, komisje mieszane
 20. Joanna Tomalska
  Janina Kłosińska, Ikonen aus Polen
 21. Henryk Majecki
  Studia Łomżyńskie, t. I-II
 22. Krzysztof Filipow
  Gwara lwowska w pierwszym półwieczu XX wieku. Opr. Mieczysław Młotek
 23. Adam Dobroński
  Karol Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939
 24. Krzysztof Filipow
  Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga. Przygotował do druku Stanisław Żurakowski

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 21
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1991Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga. Przygotował do druku Stanisław Żurakowski, Londyn 1989, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, s. 80.Filipow, Krzysztof--
1991Karol Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939, Londyn 1986.Dobroński, Adam--
1991Gwara lwowska w pierwszym półwieczu XX wieku. Opr. Mieczysław Młotek, Londyn 1989, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, s. 80.Filipow, Krzysztof--
1991Studia Łomżyńskie, t. I-II, PWN, Warszawa 1989Majecki, Henryk--
1991Janina Kłosińska, Ikonen aus Polen, Warszawa 1988.Tomalska, Joanna--
1991Jerzy Kumaniecki, Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza, rokowania, traktat, komisje mieszane, IKS PAN, Warszawa 1986, ss. 240, ilustr.Makowski, Bronisław--
1991Krzysztof Michałek Dyplomaci i okręty. Z dziejów polityki zagranicznej Skonfederowanych Stanów Ameryki 1861-1865, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 292.Parafianowicz, Halina--
1991Maria Barbara Topolska, Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1984, s. 338Mironowicz, Antoni--
1991Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560Zieleniewski, Jerzy--
1991O Żydach w Polsce i Rosji podczas pierwszej wojny światowejWrzosek, Mieczysław--
1991Tajna konferencja delegatów „Sokoła" z trzech zaborów i wychodźstwa w Krakowie w 1914 rokuSnopko, Jan--
1991Dziennik podróży Konrada Prószyńskiego po Grodzieńszczyźnie, Podlasiu i Suwalszczyźnie w latach 1894-1895Postołowicz, Leszek; Szumski, Jerzy--
1991Dokumenty uposażające kościół w Rudce ( 1442-1543)Soszyński, Jacek--
1991Kilka słów o podręcznikach historii powszechnejCzapiuk, Alina--
199125 lat demografii historycznej we FrancjiFauve Chamoux, Antoinette--
1991Tatarzy polscy w latach 1945-1985. Zarys historycznyMiśkiewicz, Ali--
1991Wiejska ludność Białostocczyzny w okresie okupacji niemieckiej (1941-1944). Uwarunkowania i przejawy postaw politycznychGnatowski, Michał--
1991Chrześcijańska demokracja w województwie białostockim w latach 1918-1939Majecki, Henryk--
1991Rozruchy chłopskie we wschodniej Łotwie w roku 1863Strods, Hinrisch--
1991Mikołaj Skaszewski i Krzysztof Żelski - posłowie szlachty ziemi bielskiej na sejmy RzeczypospolitejSiedlecki, Jan--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 21