REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 1990, tom I : [14]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

SPIS TREŚCI

 1. Od Redakcji

  Od wielu lat daje się odczuć brak możliwości regularnej publikacji prac historycznych, poświęconych przeszłości Podlasia i ziem przyległych. Tymczasem w ostatnich latach ukształtowało się w Białymstoku miejscowe środowisko historyczne. Głównym jego ośrodkiem w zakresie badań i kształcenia młodych historyków jest Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydaje się, że powstające tu prace i zainteresowania badawcze zespołu pracowników mogą być użyteczne nie tylko dla środowiska lokalnego. Służyć bowiem będą znacznie szerszemu kręgowi zainteresowanych przeszłością Podlasia, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Mazowsza Wschodniego.
  Dzięki życzliwości władz Filii UW, miasta Białegostoku i województwa białostockiego powstała obecnie możliwość zapoczątkowania serii wydawniczej „Studia Podlaskie". Seria ta ma przedstawiać ciekawsze wyniki prac podejmowanych zwłaszcza przez młodszych badaczy naszego środowiska, otwarta będzie również dla zajmujących się tymi zagadnieniami historyków z innych ośrodków.
  Ważnym zadaniem serii będzie stopniowe udostępnianie badaczom cennych, a dotychczas nie publikowanych, źródeł historycznych. Jako swoistą ich postać będziemy ogłaszać też prace z innych, pokrewnych historii, dziedzin, rejestrujące zanikający dorobek materialnej i duchowej kultury minionych epok, stworzony przez pokolenia mieszkańców tych ziem. 2. Anna Izydorczyk, Andrzej Wyczański
  Kształcenie historyków w Białymstoku

 3. Rozprawy

 4. Jan Mirosław Szczerba
  Jurydyki i libertacje królewskich miast podlaskich do połowy XVII wieku
 5. Jerzy Zieleniewski
  Powstanie i rozwój układu przestrzennego Bielska Podlaskiego w XIV-XVIII wieku
 6. Włodzimierz Jarmolik
  Pierwsza lokacja miejska na Podlasiu (Sokołów Podlaski 1424 r.)

 7. Warsztat badawczy historyka

 8. Cezary Kuklo, Andrzej Wyczański
  Badania nad rodziną w Polsce XVI-XVIII wieku za pomocą elektronicznego przetwarzania danych

 9. Materiały

 10. Mappa szczegulna województwa podlaskiego" Karola die Perthées z 1795 r.
  Wstęp Stanisław Alexandrowicz
 11. Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784
  Opracowała Wiesława Wernerowa
  Indeks geograficzny. Opracowali Józef Maroszek i Leszek Postołowicz
  Aneks: Statystyka ludności dekanatu knyszyńskiego z roku 1788. Opracował Tadeusz
 12. Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim... r. 1794.
  Opracowali Jerzy Urwanowicz i Andrzej Woltanowski
 13. Celina Łuckiewicz
  Drewniane krzyże cmentarne z okolic Sokółki

 14. Recenzje

 15. Stanisław Alexandrowicz
  Jacek Sobczak, Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa - Poznań 1984
 16. Antoni Mironowicz
  Krok w badaniach nad świadomością narodową społeczności dawnej Rzeczypospolitej (Teresa Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny..., Warszawa 1985)
 17. Jerzy Szumski
  Obok Orła znak Pogoni... Powstańcy styczniowi na Białostocczyźnie.Praca zbiorowa, Białystok 1985

 18. Nekrologi

 19. Henryk Łowmiański (10 VIII 1898 - 4 IX 1984)
 20. Jerzy Wiśniewski (1 I 1928 - 30 X 1983)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 14 z 14
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1990Jerzy Wiśniewski (1 I 1928 - 30 X 1983)Alexandrowicz, Stanisław--
1990Henryk Łowmiański (10 VIII 1898 - 4 IX 1984)Alexandrowicz, Stanisław--
1990Obok Orła znak Pogoni... Powstańcy styczniowi na Białostocczyźnie, zbiór pod red. Zygmunta Kosztyły, Białystok 1985, Krajowa Agencja Wydawn., 101 (2) s. il.Szumski, Jerzy--
1990Krok w badaniach nad świadomością narodową społeczności dawnej RzeczypospolitejMironowicz, Antoni--
1990Jacek Sobczak, Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa - Poznań 1984, PWN, s. 133, 1 nlb. PTPN, Prace Komisji Historycznej t. XXXVIII.Alexandrowicz, Stanisław--
1990Drewniane krzyże cmentarne z okolic SokółkiŁuckiewicz, Celina--
1990Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim znajdujących się, ostatnią taryfą zajętych do wybierania rekrutów podług niżej dla wiadomości Komisyi Porządkowej sporządzona r[oku] 1794 m[iesiąc]a maja 25 dniaUrwanowicz, Jerzy (oprac.); Woltanowski, Andrzej (oprac.)--
1990Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784Wernerowa, Wiesława (oprac.); Maroszek, Józef (oprac.); Postołowicz, Leszek (oprac.); Krahel, Tadeusz (oprac.)--
1990„Mappa szczegulna województwa podlaskiego" Karola die Perthées z 1795 r. Uwagi wstępneAlexandrowicz, Stanisław (oprac.)--
1990Badania nad rodziną w Polsce XVI-XVIII wieku za pomocą elektronicznego przetwarzania danych prowadzone w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz w Instytucie Historii FUW w BiałymstokuKuklo, Cezary; Wyczański, Andrzej--
1990Pierwsza lokacja miejska na Podlasiu (Sokołów Podlaski 1424 r.)Jarmolik, Włodzimierz--
1990Powstanie i rozwój układu przestrzennego Bielska Podlaskiego w XIV-XVIII wiekuZieleniewski, Jerzy--
1990Jurydyki i libertacje królewskich miast podlaskich do połowy XVII wiekuSzczerba, Jan Mirosław--
1990Kształcenie historyków w BiałymstokuIzydorczyk, Anna; Wyczański, Andrzej--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 14 z 14