REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 1997, tom VII : [26]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

  I. Studia i rozprawy

 1. Katarzyna Brzezina
  Gabinet osobliwości Hieronima Floriana Radziwiłła w Białej
 2. Яков Гришин, Елена Микашкина
  "Казанский заговор" (По документам архива Республики Татарстан)
 3. Jerzy Holzer
  Demokracja i dyktatura w Europie XX wieku
 4. Halina Parafianowicz
  Czechosłowacja i jej wizerunek w Stanach Zjednoczonych
 5. Henryk Majecki
  Narodowa Demokracja we wschodniej części województwa białostockiego w latach 1919-1939

 6. II Miscellanea

 7. Zbigniew Romaniuk
  Konflikt plebana brańskiego z mieszczanami w drugiej ćwierci XVI wieku
 8. Adam Miodowski
  Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na przełomie 1921/1922 roku
 9. Algis Kasperavičius
  Dyskusje w społeczeństwie litewskim o przyszłości Wilna oraz o kwestii nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską w 1934 r.

 10. III. Warsztat badawczy historyka

 11. Marian Butkiewicz
  Wartość rejestrów poborowych do badań społeczno-gospodarczych drobnej szlachty w XVI-XVII wieku

 12. IV. Źródła i materiały

 13. Michał Gnatowski
  Antyreligijna działalność władz radzieckich w regionie białostockim w latach 1939-1941 w świetle dokumentów

 14. V. Artykuły recenzyjne i recenzje

 15. Halina Parafianowicz
  Grażyna Pańko, Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym
 16. Henryk Ruciński, Antoni Mironowicz
  Hanna Dylągowa, Dzieje unii brzeskiej (1596-1918)
 17. Jan Jerzy Milewski
  Różne punkty widzenia
 18. Henryk Ruciński
  Jozef Bad'urik, Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu... v Bratislave
 19. Barbara Stępniewska-Holzer
  Józef Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa, ludność, gospodarka
 20. Jan Jerzy Milewski
  Kultura polska na Łotwie. Polu kultura Latvija. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
 21. Krzysztof Buchowski
  Piotr Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918-1920
 22. Henryk Ruciński
  Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi A. Serczykowi...
 23. Jan Godlewski
  Historia Polski w liczbach. Terytorium. Ludność
 24. Joanna Sadowska
  W stronę konstytucjonalizmu. Ustrój, prawo, konstytucja na lekcjach historii
 25. Jacek Bednarczyk
  Tomasz Strzembosz, Saga o „Łupaszce" ppłk. Jerzym Dąmbrowskim 1889-1941

 26. VI. Informacje

 27. Maciej Karczewski
  Badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w 1996 roku
 28. Małgorzata Kamecka
  Służba domowa w Europie w XVI-XX w. Kolokwium w Pradze, 17-18 września 1996
 29. Iwona Kulesza
  Metody komputerowe w badaniach i dydaktyce historii, Toruń 28-30 XI 1996
 30. Izabela Kotowicz, Małgorzata Sokół
  Studenckie Koło Naukowe Historyków FUW w Wilnie

 31. VII. In memoriam

 32. Jerzy Urwanowicz
  Andrzej Woltanowski (1942-1996)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1997Andrzej Woltanowski (1942-1996)Urwanowicz, Jerzy--
1997Studenckie Koło Naukowe Historyków FUW w WilnieKotowicz, Izabela; Sokół, Małgorzata--
1997Metody komputerowe w badaniach i dydaktyce historii, Toruń 28-30 XI 1996Kulesza, Iwona--
1997Służba domowa w Europie w XVI-XX w. Kolokwium w Pradze, 17-18 września 1996Kamecka, Małgorzata--
1997Badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w 1996 rokuKarczewski, Maciej--
1997Tomasz Strzembosz, Saga o „Łupaszce" ppłk. Jerzym Dąmbrowskim 1889-1941, Warszawa 1996Bednarczyk, Jacek--
1997W stronę konstytucjonalizmu. Ustrój, prawo, konstytucja na lekcjach historii, praca zbiorowa pod red. T. Merty, A. Pacewicz, K. Zielińskiej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 1997, ss. 325Sadowska, Joanna--
1997Historia Polski w liczbach. Terytorium. Ludność, red. A. Jezierski, GUS, Warszawa 1993, ss. 206Godlewski, Jan--
1997Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi A. Serczykowi w 60. rocznicę Jego urodzin. Red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Antoni Mironowicz, Halina Parafianowicz, Białystok 1995, ss. 424Ruciński, Henryk--
1997Piotr Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918-1920, Książka i Wiedza, Warszawa 1996, ss. 250Buchowski, Krzysztof--
1997Kultura polska na Łotwie. Polu kultura Latvija. Wersja polska. Polu variants, Ryga 1994, ss. 216. Łotwa - Polska. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Ryga 1995, ss. 160+ 144 (wersja łotewska)Milewski, Jan Jerzy--
1997Józef Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa, ludność, gospodarka, Warszawa 1994, ss. 311Stępniewska-Holzer, Barbara--
1997Jozef Bad'urik, Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu, [w:] Slovensko a Habsburská monarchia v 16. - 17. stor. Zbornik prispevkov z vedeckého sympózia usporiadaného dňa 22. novembra 1994 v Bratislave, red. J. Bad'urik, IRIS Bratislava (b.r.), ss. 25-35Ruciński, Henryk--
1997Różne punkty widzeniaMilewski, Jan Jerzy--
1997Hanna Dylągowa, Dzieje unii brzeskiej (1596-1918), Warszawa-Olsztyn 1996, ss. 228Ruciński, Henryk; Mironowicz, Antoni--
1997Grażyna Pańko, Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym, Wrocław 1996, ss. 218Parafianowicz, Halina--
1997Antyreligijna działalność władz radzieckich w regionie białostockim w latach 1939-1941 w świetle dokumentówGnatowski, Michał--
1997Wartość rejestrów poborowych do badań społeczno-gospodarczych drobnej szlachty w XVI-XVII wieku (na przykładzie materiału źródłowego dotyczącego powiatu tykocińskiego)Butkiewicz, Marian--
1997Dyskusje w społeczeństwie litewskim o przyszłości Wilna oraz o kwestii nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską w 1934 r.Kasperavičius, Algis--
1997Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na przełomie 1921/1922 rokuMiodowski, Adam--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26