REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 1996, tom VI : [27]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

  I. Studia i rozprawy

 1. Jean Berenger
  Panowanie Habsburgów w Europie
 2. Iwona Pugacewicz
  Polscy jakobini a rodzina królewska w pierwszej połowie powstania kościuszkowskiego
 3. Mieczysław Wrzosek
  Zaczątki niemieckiego systemu okupacyjnego na terytoriach polskich opanowanych przez wojska niemieckie jesienią 1939 roku
 4. Halina Parafianowicz
  Bess Wallace Truman: amerykańska enigma i „boss" prezydenta

 5. II. Miscellanea

 6. Maciej Karczewski
  Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne na stanowisku 119 w Surażu, gm. loco
 7. Małgorzata Karczewska
  Źródła archeologiczne z terenu Białegostoku
 8. Andrzej Woltanowski
  Nieznana poezja litewska powstania kościuszkowskiego
 9. Stanisław Litak
  Mapa diecezji łuckiej ks. Krzysztofa Kluka
 10. Mirosław Grzegorz Przeździecki
  Działania wojenne poprzedzające bitwę pod Kijami 23 lipca 1759 roku
 11. Zofia Tomczonek
  Działalność PSL Wyzwolenie na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie
 12. Hanna Konopka
  Rok 1956 - powrót religii do szkół

 13. III. Źródła i materiały

 14. Michał Gnatowski
  Kontrowersje i konflikty między polskim i radzieckim podziemiem na północno-wschodnich Kresach Rzeczpospolitej w latach 1943-1944 w świetle dokumentów

 15. IV. Recenzje i omówienia

 16. Edyta Bezzubik
  Zbigniew Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku
 17. Cezary Kuklo
  Medycyna nowożytna. Studia nad historią medycyny
 18. Cezary Kuklo
  Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. t.1; Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. t. 2, cz. 1-2; Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku t. 3
 19. Krzysztof Buchowski
  Polska - Litwa. Historia i kultura
 20. Jan Jerzy Milewski
  Michał Gnatowski, Białostockie Zgrupowanie Partyzanckie
 21. Jan Jerzy Milewski
  Ks. Grzegorz Sosna, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie (1944-1948) w ocenie władz Rzeczpospolitej Polskiej. Wybór dokumentów. Sytuacyjne sprawozdania Wojewody Białostockiego oraz Powiatowych Starostów Białostockiego, Bielskopodlaskiego i Sokólskiego w latach 1944-1948
 22. Wiesław Władyka
  Hanna Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961)
 23. Hanna Konopka
  Antoni Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970
 24. Jan Jerzy Milewski
  Wiesław Choruży, Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990

 25. V. Informacje

 26. Cezary Kuklo
  XVIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Montrealu
 27. Wojciech Fedorowicz
  Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Konsekwencje zmiany granic dla mieszkańców ziem północno-wschodnich Polski w latach II wojny światowej 1939-1945
 28. Cezary Kuklo
  Poznańskie spotkania komputerowe
 29. Antoni Mironowicz
  Jubileusz profesora Władysława Andrzeja Serczyka
 30. Wojciech Fedorowicz
  Sześćdziesięciopięciolecie profesora Mieczysława Wrzoska
 31. Maciej Karczewski
  Badania archeologiczne przeprowadzone w 1995 roku przez Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1996Badania archeologiczne przeprowadzone w 1995 roku przez Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w BiałymstokuKarczewski, Maciej--
1996Sześćdziesięciopięciolecie profesora Mieczysława WrzoskaFedorowicz, Wojciech--
1996Jubileusz profesora Władysława Andrzeja SerczykaMironowicz, Antoni--
1996Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Konsekwencje zmiany granic dla mieszkańców ziem północno-wschodnich Polski w latach II wojny światowej 1939-1945Fedorowicz, Wojciech--
1996Poznańskie spotkania komputeroweKuklo, Cezary--
1996XVIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w MontrealuKuklo, Cezary--
1996Wiesław Choruży, Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990, Białystok 1994, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, s. 147.Milewski, Jan Jerzy--
1996Antoni Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, s. 280.Konopka, Hanna--
1996Hanna Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961), Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1995, s. 304.Władyka, Wiesław--
1996Ks. Grzegorz Sosna, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie (1944-1948) w ocenie władz Rzeczpospolitej Polskiej. Wybór dokumentów. Sytuacyjne sprawozdania Wojewody Białostockiego oraz Powiatowych Starostów Białostockiego, Bielskopodlaskiego i Sokólskiego w latach 1944-1948, Ryboły 1996, s. 95.Milewski, Jan Jerzy--
1996Michał Gnatowski, Białostockie Zgrupowanie Partyzanckie, Białystok 1994, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, s. 344.Milewski, Jan Jerzy--
1996Polska - Litwa. Historia i kultura, Lublin 1994Buchowski, Krzysztof--
1996Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w., pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, (t. 1), Warszawa 1990, ss. 246, Instytut Historyczny UW; Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. 2, cz. 1-2, Warszawa 1992, ss. 282+ 344, Instytut Historyczny UW; Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. 3, Warszawa 1994, ss. 357, Instytut Historyczny UW.Kuklo, Cezary--
1996Medycyna nowożytna. Studia nad historią medycyny, t. 1, z. 1, 2, Warszawa 1994, Instytut Historii Nauki PAN, s. 175, 147Kuklo, Cezary--
1996Zbigniew Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, Wydawnictwo Łódzkie, s. 229Bezzubik, Edyta--
1996Kontrowersje i konflikty między polskim i radzieckim podziemiem na północno-wschodnich Kresach Rzeczpospolitej w latach 1943-1944 w świetle dokumentówGnatowski, Michał--
1996Rok 1956 - powrót religii do szkółKonopka, Hanna--
1996Działalność PSL Wyzwolenie na Wileńszczyźnie i NowogródczyźnieTomczonek, Zofia--
1996Działania wojenne poprzedzające bitwę pod Kijami 23 lipca 1759 rokuPrzeździecki, Mirosław Grzegorz--
1996Mapa diecezji łuckiej ks. Krzysztofa KlukaLitak, Stanisław--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27