REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Optimum. Studia Ekonomiczne : [410] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Logo

Optimum. Studia Ekonomiczne jest wydawany od początku roku 1998. Jest pismem służącym do dokumentowania dorobku naukowego oraz do wymiany poglądów głównie na tematy związane z metodologią badań ekonomicznych, teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej, regionalnej i społecznej, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego. Intencją redakcji jest stworzenie podstaw do stworzenia pluralistycznego forum dyskusyjnego nad problemami ekonomicznymi.

Optimum. Studia Ekonomiczne jest czasopismem ogólnopolskim, w którym drukują autorzy z ośrodków akademickich z całego kraju. Publikowane są artykuły, raporty z badań, sprawozdania z konferencji, recenzje.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa Artykuły opublikowane są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.

Wszystkie artykuły publikowane w Optimum. Studia Ekonomiczne są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z wymogami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, które są opisane w zakładce „Recenzowanie”.

Czasopismo jest indeksowane przez: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities oraz Index Copernicus.

Redaktor naczelny: dr. hab Anna Gardocka-Jałowiec

Kontakt: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Dorota Roszkowska
15-062 Białystok, ul. Warszawska 63
optimum@uwb.edu.pl
strona www: optimum.uwb.edu.pl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 1506-7637
DOI: 10.15290/ose

Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 10

Przeglądaj