REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 6(72) : [17]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

STUDIA I ROZPRAWY

 1. Bazyli Poskrobko
  Perspektywa finansowa do 2020 roku a wyzwania dla Unii Europejskiej
 2. Leszek Kupiec
  Polska w Unii Europejskiej – skala sukcesu i oczekiwań
 3. Beata Zofia Filipiak
  Nowa logika Unii Europejskiej w obszarze wsparcia finansowego polepszania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
 4. Agnieszka Alińska
  Wykorzystanie niedotacyjnych instrumentów finansowych z programów Unii Europejskiej w latach 2007-2013 – wnioski i rekomendacje dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020
 5. Robert Ciborowski
  Instrumenty polityki innowacyjnej Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność proinnowacyjną przedsiębiorstw
 6. Marek Proniewski
  Polityka rozwoju regionów peryferyjnych
 7. Urszula Gołaszewska-Kaczan
  Działania podnoszące poziom kapitału ludzkiego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020
 8. Maria Jastrzębska
  Zarządzanie ryzykiem w projekcie europejskim realizowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego


 9. MISCELLANEA

 10. Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra
  Zarządzanie strategiczne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym
 11. Marek Dylewski
  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną jako wyraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
 12. Barbara Porębska
  Szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego w nowym okresie programowania 2014-2020
 13. Joanna Juszczuk
  Inteligentny rozwój Polski i Unii Europejskiej
 14. Marcin Wajda
  Analiza wdrażania instrumentów wsparcia jakości kredytowej współfinansowanych ze środków europejskich w latach 2007-2013 na podstawie udzielonej pomocy de minimis
 15. Anna Grześ
  Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM)
 16. Barbara Roszkowska-Mądra, Angelika Parfieniuk, Marcin Studnicki
  Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju
 17. Czesław Noniewicz
  Reforma rolna na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym


 18. RECENZJE I INFORMACJE

 19. Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Szanse i zagrożenia, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Augustów, 5-6 czerwca 2014 r.

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 17 z 17
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Szanse i zagrożenia, Seminarium naukowe, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Augustów, 5-6 czerwca 2014 r.---
2014Reforma rolna na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennymNoniewicz, Czesław--
2014Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwojuRoszkowska-Mądra, Barbara; Parfieniuk, Angelika; Studnicki, Marcin--
2014Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM)Grześ, Anna--
2014Analiza wdrażania instrumentów wsparcia jakości kredytowej współfinansowanych ze środków europejskich w latach 2007-2013 na podstawie udzielonej pomocy de minimisWajda, Marcin--
2014Inteligentny rozwój Polski i Unii EuropejskiejJuszczuk, Joanna--
2014Szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego w nowym okresie programowania 2014-2020Porębska, Barbara--
2014Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną jako wyraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiegoDylewski, Marek--
2014Zarządzanie strategiczne w Białostockim Obszarze FunkcjonalnymTruskolaski, Tadeusz; Waligóra, Kamil--
2014Zarządzanie ryzykiem w projekcie europejskim realizowanym przez jednostkę samorządu terytorialnegoJastrzębska, Maria--
2014Działania podnoszące poziom kapitału ludzkiego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020Gołaszewska-Kaczan, Urszula--
2014Polityka rozwoju regionów peryferyjnychProniewski, Marek--
2014Instrumenty polityki innowacyjnej Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność proinnowacyjną przedsiębiorstwCiborowski, Robert--
2014Polska w Unii Europejskiej – skala sukcesu i oczekiwańKupiec, Leszek--
2014Wykorzystanie niedotacyjnych instrumentów finansowych z programów Unii Europejskiej w latach 2007-2013 – wnioski i rekomendacje dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020Alińska, Agnieszka--
2014Nowa logika Unii Europejskiej w obszarze wsparcia finansowego polepszania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstwFilipiak, Beata Zofia--
2014Perspektywa finansowa do 2020 roku a wyzwania dla Unii EuropejskiejPoskrobko, Bazyli--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 17 z 17