REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6787
Tytuł: Nowe rozporządzenie określające przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
Inne tytuły: The new regulation stipulating objects own by the farmer conducting a farm, which are excluded from judicial execution
Autorzy: Komarowska, Martyna
Słowa kluczowe: judicial execution from a farm
judicial executions against a farmer
objective limitations of judicial execution
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-lip-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 15, 2017, s. 173-182
Abstrakt: On 55h July 2017 the Minister of Justice on the basis of Article 830 of the Civil Procedure Code has issued a new regulation on stipulating objects own by the farmer conducting a farm, which are excluded from judicial execution, simultaneously reversing the previous regulation from 16th May 1996. The new regulation has been adjusted to the actual economic reality and in a better way fulfils the protection of a debtor conducting a farm. It consists of the solutions which are flexible enough to adapt to various kind of farm production and its scale. On the other hand, the new regulations can be considered as violating the creditor’s interest too much. The legislator has made a comparison of two values – the protections of farm production and the creditor’s interest, awarding the bigger significance to the first of them.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/6787
DOI: 10.15290/sia.2017.15.12
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_15_2017_M.Komarowska_Nowe_rozporzadzenie_okreslajce_przedmioty_nalezace_do_rolnika.pdf239,32 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.