REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6791
Tytuł: O własności rolniczej w kontekście zmian w obrocie własnościowym prywatnymi gruntami rolnymi
Inne tytuły: About agricultural property in the context of changes pertaining to ownership trading in private agricultural lands
Autorzy: Truszkiewicz, Zygmunt
Słowa kluczowe: concept of ownership
agricultural property
function of ownership
shaping of agricultural system
family farm
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-lip-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 15, 2017, s. 235-262
Abstrakt: It is difficult to imagine socio-economic relations without property. Ownership can be understood differently: narrowly – as a right within the meaning of civil law and broadly – as in fact any right belonging to a person that together with other rights forms property of this person. Therefore, ownership is of interest to almost all branches of law, including constitutional law. As a consequence, ownership can be regarded as a single right, especially within the meaning of the Civil Code, or as institution that includes ownership rights and associated obligations. Nowadays, these obligations become more and more important because property is regarded as a social function and not only as an absolute right of the owner. The social perspective of ownership makes the property differentiated by its object. In this way various legal regimes of ownership are created, including agricultural property of great social significance. Agricultural property is a basic element of the agricultural system that is constitutionally based on a family farm. The state, shaping the agricultural system in the assumed way, regulates the agricultural system accordingly. This is done, among others, by the Act of 2003 on the shaping of the agricultural system that also defines a family farm. However, the Act, contrary to its title, regulates only the transfer of ownership of agricultural lands and farms. The provisions of the Act raise serious objections both in terms of assumptions and in terms of applied legal solutions. The source of these defective regulations, after the transformation of the political system at the turn of the 1980s and 1990s, is a fact that in Poland the model of the agricultural system has never been developed.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
URI: http://hdl.handle.net/11320/6791
DOI: 10.15290/sia.2017.15.16
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_15_2017_Z.Truszkiewicz_O_wlasnosci_rolniczej_w_kontekscie_zmian.pdf319,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.