REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6784
Tytuł: Umowa dotycząca dostawy mleka surowego jako instrument prawny systemu organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w Polsce
Inne tytuły: Contract for delivery of raw milk as a legal instrument of the system of organization of the milk and milk products sector in Poland
Autorzy: Hejbudzki, Michał
Słowa kluczowe: milk and milk products sector
contractual relations in the milk and milk products sector
obligation to conclude a written contract on the supply of raw milk
Common Agricultural Policy
unfair use of contractual advantage
dishonest practices
a farmer
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-lip-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 15, 2017, s. 125-142
Abstrakt: Initially, the milk and milk products market was a subject to administrative and legal instruments, with the milk quota system playing a key role. The aim was to reduce the imbalance between the supply and demand and resulting structural surpluses in this sector and thereby to achieve a better market balance. The reconstruction of the normative system of organization of the milk and milk products sector which began in 2003 resulted from the needs of the changing economic situation and led to a definitive abandonment of the quota system of milk production since 1 April 2015. The purpose of this paper is to present the legislative process which results in the creation of specific regulations governing the contracts for supply of raw milk which are an instrument influencing the milk and milk products sector and to draw attention to the most important aspects of their introduction into the Polish legal system.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
URI: http://hdl.handle.net/11320/6784
DOI: 10.15290/sia.2017.15.09
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_15_2017_M.Hejbudzki_Umowa_dotyczaca_dostawy_mleka_surowego.pdf275,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.