REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6785
Tytuł: Kilka uwag w przedmiocie projektu nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
Inne tytuły: Several concerns regarding the proposed amendment of the plant variety protection act
Autorzy: Gała, Paweł
Słowa kluczowe: legal protection of plant varieties
industrial property rights
Intellectual property
agricultural exemption
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-lip-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 15, 2017, s. 143-156
Abstrakt: The institution of agricultural exemption is the most significant economic importance from all limitations to the exclusive right to the plant varieties. The agricultural exemption shall mean the derogation from the assumed protection model of plant variety rights, the objective of which is to defend the interests of farmers. Protecting the interests of farmers within the institution concerned is provided through their entitlement to benefit from the material harvested from plant varieties protected by the exclusive right as the seed without the breeder’s consent. So far-restricting protection of the exclusive right to the variety may lead to disintegration of the referred right, unless the legislator ensures the breeders legal instruments to offset their legitimate interests. Both at the Community and the national level such instruments shall be the entitlement to collect a fee for the agricultural exemption, the entitlement of the breeder to demand the information on a scope of the use of the institution of agricultural exemption, as well as the entitlement to check the compliance of the obtained information with the actual data. The latest draft amendment to the plant variety protection act fails to satisfy the principle to balance interests of the parties for obligatory relations of the agricultural exemption. In Poland its potential adoption and coming into force may be the essential factor which shall make the protection of the exclusive right regarding plant varieties at national level illusory.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/6785
DOI: 10.15290/sia.2017.15.10
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_15_2017_P.Gala_Kilka_uwag_w_przedmiocie_projektu.pdf259,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.