REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6786
Tytuł: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich – wybrane aspekty prawne
Inne tytuły: Combating infectious diseases of livestock – selected legal aspects
Autorzy: Lipińska, Izabela
Słowa kluczowe: emerging infectious diseases
epidemiological surveillance
vector-borne diseases
infectious disease prevention
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-lip-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 15, 2017, s. 157-172
Abstrakt: The article refers to the issues of ensuring the safety of husbandry in the face of the occurrence of diseases and the role of the district veterinarian. Preventing and combating of infectious diseases in animals is essential obligation of the state in terms of its administrative activities. The paper presents the basic national regulations on prevention of infectious diseases in animals in connection with the activities of a veterinarian. It was found that the regulations create the wide cooperation of animal owners with the veterinarian in both the combat against infectious diseases and their prevention. It has been noted that effective enforcement of the orders and prohibitions in this area contributes to improved bioasecuration on the farm, thus ensuring its economic viability.
Afiliacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/6786
DOI: 10.15290/sia.2017.15.11
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_15_2017_I.Lipinska_Zwalczanie_chorob_zakaznych_zwierzat_gospodarskich.pdf233,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.