REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6792
Tytuł: Dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Inne tytuły: Division of inheritance comprising a farm in the light of the provisions of the act on the Formation of Agricultural System
Autorzy: Bieluk, Jerzy
Słowa kluczowe: shaping of agricultural system
agricultural real estate
The National Center for Support of Agriculture
agricultural land turnover
division of inheritance
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-lip-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 15, 2017, s. 263-275
Abstrakt: The Polish legislator introduced a series of mechanisms limiting the possibility of turnover of agricultural real estate. The amendment to the Act on the Formation of Agricultural System, binding since 30 April 2016, has introduced several limitations in the acquisition of agricultural real estate. The rule has been adopted that only an individual farmer may be the acquirer of farming land, which excludes e.g. a commercial law company. These limitations also apply to the division of inheritance. The acquisition by relatives is not subject to the restrictions contained in the discussed regulation, but the inheritance by non-relatives is only possible under the statutory requirements. In the division of inheritance, the estate may be acquired by an individual farmer, or by other subjects who obtained the approval of the President of the National Center for Support of Agriculture. The inclusion of the above clauses in the inheritance section is not understandable and does not serve any purposes defined in the preamble to the law. It unnecessarily complicates the turnover. Fortunately, the most common divisions of inheritance, i.e. those in which relatives participate, are excluded from these constraints.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/6792
DOI: 10.15290/sia.2017.15.17
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_15_2017_J.Bieluk_Dzial_spadku_obejmujacy_gospodarstwo_rolne.pdf260,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.