REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6781
Tytuł: Z prawnej problematyki gruntów rolnych z drzewami i gruntów leśnych jako składników gospodarstwa rolnego
Inne tytuły: Legal problems of agricultural land with trees and forest land As components of a farm
Autorzy: Suchoń, Aneta
Słowa kluczowe: forest land
forest
farm
afforestation of agricultural land
permission to remove trees
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-lip-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 15, 2017, s. 85-103
Abstrakt: The purpose of the article is to indicate and assess the impact of the legal regulations specifying the rights and obligations of the owner of agricultural land with trees and forest land included in the farm in the context of the activity conducted on that farm and environmental protection. The issues in question are wide, therefore the article focuses primarily on the afforestation of agricultural lands. It presents the evolution of legal regulations and the rights and obligations of agricultural producers who have afforested, including the maintenance of forests. The paper refers also to the law on the protection of agricultural and forest lands. Additionally, the paper discusses the permission to remove trees from the farmland and selected regulations concerning the subject of trees in the farms in the civil code and tax laws. In the conclusions the author states that the legislator tries to support, on the one hand, the protection of the environment (e.g. enlarging the forest area, quantitative and qualitative protection of forest land) and, on the other hand, the activity of an agricultural producer in this area by means of financial instruments (financial means related to afforestation of agricultural land, tax exemptions, compensation for obligatory afforestation or shrub planting).
Afiliacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/6781
DOI: 10.15290/sia.2017.15.06
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_15_2017_A.Suchon_Z_prawnej_problematyki_gruntow_rolnych_z_drzewami.pdf293,77 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.