REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6793
Tytuł: Ewolucja rozwiązań normatywnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Inne tytuły: Evolution of normative solutions in management of agricultural property owned by the State Treasury
Autorzy: Litwiniuk, Przemysław
Słowa kluczowe: agricultural property
State Treasury
agricultural real estate
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-lip-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 15, 2017, s. 277-296
Abstrakt: The article discusses the evolution of the legal status regulating management of agricultural property owned by the State Treasury. It presents this evolution as the consequence of multiple, often provisional actions of the legislator conditioned by changing political objectives, which results in an incoherent model of Agricultural Property Stock of the State Treasury aiming to serve the development of a specific agricultural system in Poland. The incidental nature can also be attributed to the regulations used as grounds for establishment of the National Support Centre for Agriculture in 2017. These provisions were supposed to implement the longdemanded closing of the Agricultural Property Agency. However, this demand was previously associated with the need for definitive distribution of the Agricultural Property Stock owned by the State Treasury through the completion of its restructuring process and ultimately its privatisation. Meanwhile, the establishment of the National Support Centre for Agriculture only means that the past activity of the Agency will continue under a new name and that the Stock will function as property used exclusively for restructuring purposes in the near future. Such legal conditions make it difficult to achieve the main objective of state agricultural property management, which is to facilitate access to agricultural land for farmers with respect of their economic interests.
Afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/11320/6793
DOI: 10.15290/sia.2017.15.18
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_15_2017_P.Litwiniuk_Ewolucja_rozwiazan_normatywnych.pdf267,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.