REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Archiwum Językowe : [514] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Białostockie Archiwum Językowe
Rocznik ukazuje się regularnie od 2000 roku. Z naukowego periodyku, na którego łamach prezentowali wyniki własnych dociekań przedstawiciele białostockiego środowiska językoznawczego, „Białostockie Archiwum Językowe" szybko przekształciło się w czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie publikują w nim poloniści, slawiści, angliści, romaniści i germaniści z Polski i zagranicy. Celem czasopisma jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla badaczy z polskich i zagranicznych środowisk językoznawczych. Publikujemy artykuły pisane w języku polskim i innych językach europejskich, z zakresu językoznawstwa ogólnego, synchronicznego, diachronicznego, porównawczego, kognitywnego i kulturowego, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki, mediolingwistyki oraz innych działów szeroko pojętej lingwistyki. Międzynarodowej i interdyscyplinarnej wymianie myśli służy elektroniczna wersja "BAJ-a" oraz publikowanie tekstów online.

Redaktor naczelny: Beata Kuryłowicz
prof. dr hab Bogusław Nowowiejski (redaktor naczelny 2000-2019)

Kontakt:
Białostockie Archiwum Językowe
15-420 Białystok
Plac NZS 1, pok. 146

telefon: (85) 745-74-46
fax: (85) 745-74-78
e-mail: filolog@uwb.edu.pl
strona www: http://filologia.uwb.edu.pl/baj/
https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/baj/index

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN:1641-6961
DOI: 10.15290/baj

Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9

Przeglądaj