REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13 : [35]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

ARTYKUŁY

 1. Urszula Andrejewicz
  O parach komponentów czasownikowych równoważnych dystrybucyjnie
 2. Sonia Behrendt
  Polska i rosyjska rodzina wyrazów pochodzących od ps. *rǫka. Wybrane zagadnienia
 3. Jolanta Chomko
  Семантическое пространство ключевого слова-репрезентанта концепта «вода» в русском языке (синонимия) (Relacje semantyczne nadrzędnego wyrazu konceptu «woda» w języku rosyjskim (synonimia)
 4. Beata Edyta Dworakowska
  Expressiva w wierszach księdza Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach
 5. Tomoko Hori, Kaori Sugiura
  The auditory priming effect in Japanese learners of English: effects of voice specificity and word stress patterns (Efekty torowania słuchowego u Japończyków uczących się języka angielskiego jako obcego: wpływy specyfiki głosu i schematów akcentowych)
 6. Sylwia Iglewska
  Kategorie onimiczne średniowiecznej polszczyzny w Kronice Janka z Czarnkowa
 7. Beata Jarosz
  O zasięgu słownictwa socjolektalnego w XXI wieku
 8. Małgorzata Karwatowska
  Ciało kobiece vs. ciało męskie (na podstawie werbalizacji studentów)
 9. Joanna Kuć
  Formuliczność łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku
 10. Beata Kuryłowicz
  Wartościowanie i wartości w tekście poetyckim (na przykładzie nazw kwiatów w liryce Młodej Polski)
 11. Mariusz M. Leś
  Pomieszanie języków i pierwszy kontakt. O językach sztucznych w fantastyce naukowej
 12. Izabela Łuc
  Nazwy własne w ponowoczesnych tekstach reklamowych
 13. Małgorzata Miławska
  Językowe przejawy doświadczenia potocznego w Dniu świra Marka Koterskiego
 14. Bogusław Nowowiejski
  O nazwach rozrywek umysłowych w polszczyźnie
 15. Beata Piecychna
  Problemy tłumaczeniowe w przekładzie irlandzkich baśni – implikacje translatologiczne i dydaktyczne
 16. Artur Rejter
  Obszary polsko-bałtyckich związków językowo-kulturowych w ujęciu historycznym. Wybrane problemy
 17. Agata Rozumko
  Modal adverbs, particles and discourse markers across languages. Recent attempts at delimiting the categories in Anglophone and Polish linguistics (Przysłówki i partykuły modalne w ujęciu kontrastywnym. Próby klasyfikacji i opisu wykładników modalności epistemicznej we współczesnym językoznawstwie anglojęzycznym i polskim)
 18. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
  Kto świętuje święta Boże, temu Pan Bóg dopomoże... Święta polskie we frazeologii i paremiologii dawnej i współczesnej
 19. Urszula Sokólska, Agnieszka Juszkiewicz
  Modelowanie znaczenia w tekście poetyckim, czyli o konceptualizacji przeszłości w liryce Adama Asnyka
 20. Konrad Kazimierz Szamryk
  Słownictwo nazywające katolików i niekatolików w XVIII-wiecznych kazaniach ks. Krzysztofa Kluka
 21. Joanna Szerszunowicz
  Potencjalna lakunarność jednostek leksykalnych i frazeologicznych w badaniach kontrastywnych (na przykładziewyrazów i idiomów z komponentem ‘kiwi’ w nowozelandzkiej odmianie języka angielskiego oraz w polszczyźnie)
 22. Joanna Ścibek
  „(...) Będę ci spiewał jak mrące łabędzie (...)” – porównania z komparansem „animalistycznym” w poematach Juliusza Słowackiego
 23. Eliza Tarary
  Nazwy kolorów w języku studentów
 24. Vladimir I. Zaika
  Модель функций языка и речи для дисциплин, изучающих употребление языка

 25. RECENZJE

 26. Magdalena Ancypo
  Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska
 27. Sylwia Iglewska
  Małgorzata Magda-Czekaj,Wybrane typy słowotwórcze nazwisk (-icz, -owicz, -ewicz, i z podstawowym -k-) okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym
 28. Beata Kuryłowicz
  Ewa Sławkowa, Tekst literacki w kręgu językoznawstwa
 29. Bogusław Nowowiejski
  Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Nazewnictwo miejskie Łodzi
 30. Urszula Sokólska
  Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Tekst poetycki jako przedmiot badań lingwistycznych. Teoria i praktyka w kontekście semantycznych interpretacji utworów poetyckich Janusza Pasierba oraz Anny Kamieńskiej
 31. Urszula Sokólska
  Tomasz Mika, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu
 32. Anetta B. Strawińska
  Monika Grzelka, Agnieszka Kula, Przytoczenie w przekazie medialnym
 33. Konrad K. Szamryk
  Joanna Kuć, Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku
 34. Joanna Szerszunowicz
  Estonia and Poland: Creativity and tradition in cultural communication. Volume 1: Jokes and their relations, Edited by L. Laineste, D. Brzozowska, W. Chłopicki
 35. Joanna Szerszunowicz
  Sabine Fiedler, Englische Redewendungen und Sprichwörter in der Praxis
 36. Bogdan Walczak
  Małgorzata Święcicka, Pieniądz we współczesnej polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 35
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2013Модель функций языка и речи для дисциплин, изучающих употребление языкаZaika, Vladimir I.--
2013Małgorzata Święcicka, Pieniądz we współczesnej polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne, Bydgoszcz 2012, ss. 423Walczak, Bogdan--
2013Sabine Fiedler, Englische Redewendungen und Sprichwörter in der Praxis, Engelsdorfer Verlag, Leipzig 2012 pp. 102Szerszunowicz, Joanna--
2013Estonia and Poland: Creativity and Tradition in Cultural Communication. Volume 1: Jokes and Their Relations, Edited by L. Laineste, D. Brzozowska, W. Chłopicki, Tartu: ELM Scholarly Press, Tartu 2012, pp. 284Szerszunowicz, Joanna--
2013Potencjalna lakunarność jednostek leksykalnych i frazeologicznych w badaniach kontrastywnych (na przykładzie wyrazów i idiomów z komponentem ‘kiwi’ w nowozelandzkiej odmianie języka angielskiego oraz w polszczyźnie)Szerszunowicz, Joanna--
2013Joanna Kuć, Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, Siedlce 2013, ss. 339Szamryk, Konrad Kazimierz--
2013Słownictwo nazywające katolików i niekatolików w XVIII-wiecznych kazaniach ks. Krzysztofa KlukaSzamryk, Konrad Kazimierz--
2013Monika Grzelka, Agnieszka Kula, Przytoczenie w przekazie medialnym, Poznań 2012, ss. 290Strawińska, Anetta Bogusława--
2013Tomasz Mika, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań 2012, ss. 244Sokólska, Urszula--
2013Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Tekst poetycki jako przedmiot badań lingwistycznych. Teoria i praktyka w kontekście semantycznych interpretacji utworów poetyckich Janusza Pasierba oraz Anny Kamieńskiej, Pelpin 2013, ss. 208Sokólska, Urszula--
2013Kto świętuje święta Boże, temu Pan Bóg dopomoże... Święta polskie we frazeologii i paremiologii dawnej i współczesnejSkorupska-Raczyńska, Elżbieta--
2013Nazwy kolorów w języku studentówTarary, Eliza--
2013„(...) Będę ci spiewał jak mrące łabędzie (...)” – porównania z komparansem „animalistycznym” w poematach Juliusza SłowackiegoŚcibek, Joanna--
2013Obszary polsko-bałtyckich związków językowo-kulturowych w ujęciu historycznym. Wybrane problemyRejter, Artur--
2013Problemy tłumaczeniowe w przekładzie irlandzkich baśni – implikacje translatologiczne i dydaktycznePiecychna, Beata--
2013Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Nazewnictwo miejskie Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 264Nowowiejski, Bogusław--
2013Językowe przejawy doświadczenia potocznego w Dniu świra Marka KoterskiegoMiławska, Małgorzata--
2013Ewa Sławkowa, Tekst literacki w kręgu językoznawstwa, t. 1, Katowice 2012, ss. 218Kuryłowicz, Beata--
2013Ciało kobiece vs. ciało męskie (na podstawie werbalizacji studentów)Karwatowska, Małgorzata--
2013Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Poznań 2013, ss. 148Ancypo, Magdalena--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 35