REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Archiwum Językowe, 2014, nr 14 : [26]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

ARTYKUŁY

 1. Olga Anchimiuk, Владимир Заика
  К вопросу об изображении Руки в портрете преподобного Иоанна Дамаскина (Przedstawienie ręki w portrecie wielebnego Jana Damasceńskiego)
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 2. Ирина Галыня
  Просодическая интерференция в устноречевом общении на китайском языке (Interferencja prozodyczna w komunikowaniu się w języku chińskim)
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 3. Beata Kuryłowicz
  Osiemnastowieczne przysłowia w Nowym dykcjonarzu M. A. Trotza z perspektywy współczesnej
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 4. Евгения Максимович
  Фразеологические единицы библейского происхождения в речи православных носителей русского языка (Frazeologizmy pochodzenia biblijnego w mowie prawosławnych Rosjan)
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 5. Małgorzata Nowak
  Psalmy pokutne Wincentego Pola na tle polskiego stylu psałterzowo-biblijnego
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 6. Bogusław Nowowiejski
  O słowniczku wyrazów ludowych Antoniego Wagi
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 7. Beata Piecychna
  Wpływ dydaktycznego modelu hermeneutycznego Radegundis Stolze na akwizycję kompetencji tłumaczeniowej – wstępnewyniki eksperymentu
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 8. Ewa Rogowska-Cybulska
  Etymologie ludowe nazw wsi w gminie Radziłów (powiat grajewski)
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 9. Urszula Sokólska, Irena Łapniewska
  Charakterystyka tendencji imienniczychw Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Grodnie w latach 1950–1955, 1975–1980, 1995–2000
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 10. Anetta Bogusława Strawińska
  Glamour – Magic or Manipulation? A Short History and Definition (Glamour – magia czy mistyfikacja? Historia i definicja zjawiska w zarysie)
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 11. Konrad Kazimierz Szamryk, Aneta Orłowska
  Zmiany leksykalne w trzech wydaniach Roślin potrzebnych Krzysztofa Kluka. Rzeczowniki
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 12. Joanna Szerszunowicz, Ivana Vidović Bolt
  Kulturowe znaczenie komponentu frazeologizmu a jego międzyjęzykowa ekwiwalencja
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 13. Joanna Szerszunowicz
  Między adaptacją a egzotyzacją: odwołania do tekstów kultury polskiej jako kategoria lakunarna w przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 14. Joanna Ścibek
  „I pusto – smutno – tęskno – jak gdy szczęście minie”. O porównaniach w Marii Antoniego Malczewskiego (struktura formalna)
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 15. Halina Święczkowska
  O pewnych problemach racjonalistycznej filozofii umysłu i filozofii języka Uwagi na marginesie Rozprawy fizykalnej o mowie Géraulda de Cordemoy
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj

 16. Anna Zagajewska
  Trudne słowa. Wybrane problemy ortograficzne w praktyce pisarskiej
  Bibliografia - Pokaż/Ukryj


 17. RECENZJE

 18. Beata Kuryłowicz
  Ryszard Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej
 19. Beata Kuryłowicz
  Anna Kozłowska, Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły
 20. Beata Piecychna
  Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej, pod red. M. Piotrowskiej, A. Czesaka, A. Gomoli i S. Tyupy
 21. Beata Piecychna
  Bartosz Brożek, Granice interpretacji
 22. Anetta Bogusława Strawińska
  Bogusław Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie
 23. Konrad Kazimierz Szamryk
  Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza
 24. Joanna Szerszunowicz
  Sabine Fiedler, Gläserne Decke und Elefant im Raum – Phraseologische Anglizismen im Deutschen
 25. Joanna Ścibek
  Katarzyna Sobstyl, Samotność i jej obrazy w języku
 26. Bogdan Walczak
  Alicja Pihan-Kijasowa, Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia
 27. Bogdan Walczak
  Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Elżbieta Skorupska-Raczyńska "Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne)" Gorzów Wielkopolski 2013, ss. 220Walczak, Bogdan--
2014Alicja Pihan-Kijasowa "Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia" Poznań 2012, ss. 268Walczak, Bogdan--
2014Katarzyna Sobstyl "Samotność i jej obrazy w języku" Lublin 2013, ss. 249Ścibek, Joanna--
2014Sabine Fiedler "Gläserne Decke und Elefant im Raum – Phraseologische Anglizismen im Deutschen" Logos Verlag, Berlin 2014, pp. 197Szerszunowicz, Joanna--
2014Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski "Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza" Warszawa 2014, ss. 473Szamryk, Konrad Kazimierz--
2014Bogusław Skowronek "Mediolingwistyka. Wprowadzenie" Kraków 2013, ss. 286Strawińska, Anetta Bogusława--
2014Bartosz Brożek "Granice interpretacji" Kraków 2014, ss. 276Piecychna, Beata--
2014"Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej" pod red. M. Piotrowskiej, A. Czesaka, A. Gomoli i S. Tyupy Kraków 2012, ss. 420Piecychna, Beata--
2014Anna Kozłowska "Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły" Warszawa 2013, ss. 358Kuryłowicz, Beata--
2014Ryszard Tokarski, "Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej" Lublin 2013, ss. 372Kuryłowicz, Beata--
2014Trudne słowa. Wybrane problemy ortograficzne w praktyce pisarskiejZagajewska, Anna--
2014O pewnych problemach racjonalistycznej filozofii umysłu i filozofii języka. Uwagi na marginesie Rozprawy fizykalnej o mowie Geraulda de CordemoyŚwięczkowska, Halina--
2014„I pusto – smutno – tęskno – jak gdy szczęście minie”. O porównaniach w Marii Antoniego Malczewskiego (struktura formalna)Ścibek, Joanna--
2014Między adaptacją a egzotyzacją: odwołania do tekstów kultury polskiej jako kategoria lakunarna w przekładach wierszy Wisławy SzymborskiejSzerszunowicz, Joanna--
2014Kulturowe znaczenie komponentu frazeologizmu a jego międzyjęzykowa ekwiwalencjaSzerszunowicz, Joanna; Vidović Bolt, Ivana--
2014Zmiany leksykalne w trzech wydaniach "Roślin potrzebnych" Krzysztofa Kluka. RzeczownikiSzamryk, Konrad Kazimierz; Orłowska, Aneta--
2014Glamour – Magic or Manipulation? A Short History and DefinitionStrawińska, Anetta Bogusława--
2014Charakterystyka tendencji imienniczych w Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Grodnie w latach 1950–1955, 1975–1980, 1995–2000Sokólska, Urszula; Łapniewska, Irena--
2014Etymologie ludowe nazw wsi w gminie Radziłów (powiat grajewski)Rogowska-Cybulska, Ewa--
2014Wpływ dydaktycznego modelu hermeneutycznego Radegundis Stolze na akwizycję kompetencji tłumaczeniowej – wstępne wyniki eksperymentuPiecychna, Beata--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26