REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8644
Tytuł: Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej
Inne tytuły: The batiuszka, presbyter or priest? Searching for a leading dennotation in polish orthodox terminology
Autorzy: Ławreszuk, Marek
Słowa kluczowe: Orthodoxy
terminology
priest
priesthood
denotation
prawosławie
terminologia
ksiądz
kapłaństwo
denotacja
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 21, 2019, s. 15-19
Abstrakt: The article analyzes the problem of non-standardized and unstructured Orthodox terminology in Polish, in which not only the presence of unordered and untreated connotations of many terms is noticeable, but also a noticeable lack of clearly closed denotations of many terms. The article focuses on examples related to the definition of the second degree of priesthood, present in written sources and colloquial speech. On their basis, we can observe various attempts to solve the problem of the lack of leading denotation. Although some of the postulates were presented in the 1960s, to date, they have not found consistent and widespread acceptance and dissemination.
Artykuł analizuje problem nieujednoliconej i nieusystematyzowanej terminologii prawosławnej w języku polskim, w której zauważalna jest nie tylko obecność nieuporządkowanych i nieopracowanych konotacji wielu terminów, lecz także zauważalny brak jednoznacznie zamkniętych denotacji wielu terminów. Artykuł skupia się na przykładach związanych z określeniem drugiego stopnia kapłaństwa, obecnych w źródłach pisanych i mowie potocznej. Na ich podstawie możemy zaobserwować różne próby rozwiązania problemu braku wiodącej denotacji. Chociaż niektóre z postulatów zostały przedstawione w latach 60. XX wieku, to do chwili obecnej, nie znalazły one spójnej i powszechnej akceptacji i upowszechnienia.
Afiliacja: Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
E-mail: m.lawreszuk@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017-2022, nr projektu 0083/NPRH5/H11/84/2017.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8644
DOI: 10.15290/elpis.2019.21.02
ISSN: 1508-7719
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8051-8106
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTP)
Elpis, 2019, T. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_21_2019_M_Lawreszuk_ Baciuszka_prezbiter_czy_ksiadz.pdf412,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.