REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8642
Tytuł: Historyczne uwarunkowania Soboru Stu Rozdziałów
Inne tytuły: Historical conditions of the Stoglavy Synod
Autorzy: Wilkiel, Karol
Słowa kluczowe: The Orthodox Church
history of church
council
Russian Orthodox Church
Prawosławie
historia kościoła
sobór
Rosyjski Kościół Prawosławny
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 21, 2019, s. 27-33
Abstrakt: Artykuł podejmuje historyczne uwarunkowania jednego z ważniejszych soborów, który odbył się w ruskiej cerkwi. Został zwołany przez cara Iwana IV, na początku 1551 r. w Moskwie i przeszedł do historii pod nazwą Sobór Stu Rozdziałów. Nazwa soboru wynika z jego postanowień – dokumentu końcowego, który zawierał sto artykułów (rozdziałów). Niniejszy artykuł ma za zadnie ukazać zawiłości historyczne jakie były obecne w cerkwi na Rusi w XVI w., z których wynikała potrzeba zwołania soboru. Druga część artykułu przedstawia okoliczności otwarcia oraz przebieg obrad soborowych.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Ekumeniczny
E-mail: wilkiel@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8642
DOI: 10.15290/elpis.2019.21.04
ISSN: 1508-7719
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6292-3167
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2019, T. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_21_2019_ K_Wilkiel_ Historyczne_uwarunkowania_Soboru_Stu_ Rozdziałow.pdf430,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.