REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8643
Tytuł: Car Mikołaj II – heroizm i męczeństwo
Inne tytuły: Tsar Nicholas II - heroism and martyrdom
Autorzy: Kuprjanowicz, Tomasz
Słowa kluczowe: Tsar Nicholas II
Russia
Heroism
Martyrdom
Canonization
car Mikołaj II
Rosja
heroizm
męczeństwo
kanonizacja
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 21, 2019, s. 21-25
Abstrakt: In 2018, the Russian Orthodox Church solemnly commemorates the 100-year anniversary of the tragic events in Yekatarinburg. Emperor Nicholas II, Empress Alexandra, Prince Alexei, and Princesses Olga, Tatiana, Maria and Anastasia. At the Jubilee Episcopal Council, which took place 13 -16 August, 2000 in Christ the Saviour Cathedral, the Rite of the Canonization of the New Martyrs and Confessors of Russia, both known and unknown in the world, but known to God was conducted. Among the glorified was the Imperial Family, including Emperor Nicholas II. In this article, we would like to remember Nicholas II and acknowledge him as a brave man and martyr.
W 2018 roku Rosyjska Cerkiew Prawosławna uroczyście upamiętnia 100-lecie tragicznych wydarzeń w Jekaterynburgu. Ponieśli tam męczeńską śmierć imperator Mikołaj II, cesarzowa Aleksandra, carewicz Aleksy, wielkie księżne Olga, Tatiana, Maria i Anastazja. Na Biskupim Jubileuszowym Soborze, odbywającym się w Moskwie 13-16 sierpnia 2000 roku w świątyni Chrystusa Zbawiciela, został przyjęty Czyn o soborowej kanonizacji nowych męczenników i wyznawców rosyjskich, objawionych i nieobjawionych światu, ale znanych Bogu. W gronie wysławionych – Carska Rodzina, w jej składzie – car Mikołaj II. W artykule autor chciał wspomnieć osobę cara Mikołaja II i przyjrzeć się mu jako dzielnemu mężowi i męczennikowi.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
E-mail: t.kuprjanowicz@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8643
DOI: 10.15290/elpis.2019.21.03
ISSN: 1508-7719
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1706-2211
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2019, T. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_21_2019_ T_Kuprjanowicz_ Car_Mikolaj_I_ heroizm_i_meczenstwo.pdf418,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.