REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8630
Tytuł: Polemika pomiędzy Piotrem Mohyłą a Kasjanem Sakowiczem wokół sprawowania sakramentu spowiedzi wcerkwi ruskiej (i unickiej) na podstawie utworów polemicznych ich autorstwa
Inne tytuły: The controversy between Peter Mohyla and Kassian Sakovych around the sacrament of confession in the Ruthenian (and Uniate) church on the basis of their polemical works
Autorzy: Misiejuk, Andrzej
Słowa kluczowe: controversy
apology
the sacrament of confession
the sin
orthodox church
polemika
apologia
sakrament spowiedzi
grzech
cerkiew
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 21, 2019, s. 121-126
Abstrakt: The article takes the arguments of the pastoral and theological polemics around the celebration of the sacrament of confession in the Orthodox Slavic traditions of the 17th century, based on the works of: “Lithos...” of metropolitan Peter Mohyla and „Perspectiwa…” of rev. Kassian Sakovych.
Artykuł podejmuje argumenty teologiczno-pastoralnej polemiki wokół sprawowania sakramentu spowiedzi w prawosławnej słowiańskiej tradycji XVII wieku na podstawie dzieł: „Lithos…” metropolity Piotra Mohyły oraz „Perspectiwy…” księdza Kasjana Sakowicza.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
E-mail: andrijevic@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8630
DOI: 10.15290/elpis.2019.21.15
ISSN: 1508-7719
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8802-8240
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2019, T. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_21_2019_ A_Misiejuk_ Polemika_pomiedzy_Piotrem_Mohyla_a_Kasjanem_Sakowiczem.pdf419,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.