REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8638
Tytuł: Просветительская деятельность преподобного Стефана Пермского (1345-1396 гг.)
Inne tytuły: The enlightenment activities of the Saint Stephen of Perm (1345-1396)
Działalność edukacyjna Świętego mnicha Stefana z Permu (1345-1396)
Autorzy: Помелов, Владимир Борисович
Сахаров, Василий Александрович
Сахарова, Людмила Геннадьевна
Słowa kluczowe: Saint Stephen of Perm
Vyatka krai
Old Permic script
Św.Stefan z Permu
Kraj Wiacki
Alfabet staropermski
преподобный Стефан Пермский
Вятский край
пермская азбука
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 21, 2019, s. 51-57
Abstrakt: The article gives the biographical facts and characteristics of the enlightenment activities of the outstanding Russian scholar and priest Saint Stephen of Perm. Attention is given also to St. Sergius of Radonezh and Epiphanius the Wise
Artykuł zawiera dane biograficzne i opisuje działalność edukacyjną wybitnego rosyjskiego uczonego i księdza, Świętego mnicha Stefana z Permu. Zwraca się także uwagę na osobistości Świętego Sergiusza z Radoneża i Epifaniusza Mądrego.
В статье приводятся биографические данные, и дается характеристика просветительской деятельности выдающегося русского ученого и священника, преподобного Стефана Пермского. Также уделяется внимание личностям Св. Сергия Радонежского и Епифания Премудрого.
Afiliacja: Владимир Борисович Помелов - Вятский государственный университет
Василий Александрович Сахаров - Вятский государственный университет
Людмила Геннадьевна Сахарова - Вятский государственный университет
E-mail: Владимир Борисович Помелов: vladimirpomelov@mail.ru
Василий Александрович Сахаров: vas701@rambler.ru
Людмила Геннадьевна Сахарова: slg75@rambler.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/8638
DOI: 10.15290/elpis.2019.21.07
ISSN: 1508-7719
metadata.dc.identifier.orcid: Autor nie posiada nr ORCID
0000-0002-0155-6188
0000-0002-6445-6416
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2019, T. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_21_2019_07.pdf436,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.