REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 1 : [22]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Tom XVII, z. 1
  pod redakcją
  Piotra Fiedorczyka

   Spis treści/Content

   Od redakcji

    I. „Ludzie – idee – prawo. Sto lat od odzyskania niepodległości”. Artykuły pokonferencyjne
   1. Katarzyna Doliwa
    „A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę” – postawy młodego pokolenia literatów wobec odzyskania niepodległości
   2. Krzysztof Prokop
    W poszukiwaniu systemu rządów u progu niepodległości (1918–1921)
   3. Katarzyna Dunaj
    Parlamentarny system rządów w Polsce i Niemczech po I wojnie światowej
   4. Bartosz Kamil Truszkowski
    Walka o świeckie państwo w II Rzeczypospolitej. Memoriał Polskiego Związku Myśli Wolnej z 1933 r.
   5. Emilia Płońska
    Stanisława Filipina Paleolog w walce o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. Służba kobiet w strukturach Policji Państwowej okresu międzywojennego
   6. Michał Górski
    Niepodległość kosztuje. Początki podatku dochodowego w II Rzeczypospolitej
   7. Kamil Niewiński
    Dzieje zastępstwa procesowego Skarbu Państwa od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.
   8. Janusz Markowski
    Leon Petrażycki –„ordynarnyj” profesor
   9. Dorota Haponiuk
    Uwagi o pracach nad polskim kodeksem zobowiązań z 1933 r. ze szczególnym uwzględnieniem zasady słuszności
   10. Łukasz Presnarowicz
    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – rys historyczny
   11. Marcin Łysko
    Ewolucja polskiego systemu prawa wykroczeń w XX w.
   12. Justyna Konikowska-Kuczyńska
    Odpowiedzialność karna z tytułu nieuprawnionego rozpowszechniania utworu. Stanowiska w doktrynie i orzecznictwie w ujęciu historycznym


   13. II. VARIA
   14. Sanita Osipova
    The Baltic States as a legal culture space within the discourse of law history processes (searching for the identity of Baltic law)
   15. Włodzimierz Gogłoza
    Przemoc w średniowiecznej Islandii – skala, charakter i czynniki ograniczające
   16. Oskar Kanecki
    Wpływ wojny z Rosją na kształt i funkcjonowanie sądownictwa na terenie Wilna w latach 1655–1660
   17. Janusz Danieluk
    Funkcjonowanie notariatu w Cesarstwie Rosyjskim na przykładzie akt zespołu Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w Grodnie
   18. Krzysztof Zaorski
    Udział Bronisława Hełczyńskiego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
   19. Kinga Michałowska
    Ewolucja i wyodrębnienie „rodzinnych dóbr osobistych” – zagadnienia wybrane
   20. Kama Chlabicz
    Pozycja ustrojowa oraz zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach własności przemysłowej w ujęciu historycznym


   21. III. WSPOMNIENIA
   22. Joanna Ewa Utkin
    Wspomnienie o Witoldzie Święcickim. Lata 1945–1965


   23. IV. KRONIKA
   24. Kronika Katedry Filozofii i Historii Prawa (rok 2017)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 22
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018Kronika Katedry Filozofii i Historii Prawa (rok 2017)Łysko, Marcin--
2018Wspomnienie o Witoldzie Święcickim. Lata 1945–1965Utkin, Joanna Ewa--
2018Pozycja ustrojowa oraz zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach własności przemysłowej w ujęciu historycznymChlabicz, Kama--
2018Ewolucja i wyodrębnienie „rodzinnych dóbr osobistych” – zagadnienia wybraneMichałowska, Kinga--
2018Udział Bronisława Hełczyńskiego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej PolskiejZaorski, Krzysztof--
2018Funkcjonowanie notariatu w Cesarstwie Rosyjskim na przykładzie akt zespołu Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w GrodnieDanieluk, Janusz--
2018Wpływ wojny z Rosją na kształt i funkcjonowanie sądownictwa na terenie Wilna w latach 1655–1660Kanecki, Oskar--
2018Przemoc w średniowiecznej Islandii – skala, charakter i czynniki ograniczająceGogłoza, Włodzimierz--
2018The Baltic States as a legal culture space within the discourse of law history processes (searching for the identity of Baltic law)Osipova, Sanita--
2018Odpowiedzialność karna z tytułu nieuprawnionego rozpowszechniania utworu. Stanowiska w doktrynie i orzecznictwie w ujęciu historycznymKonikowska-Kuczyńska, Justyna--
2018Ewolucja polskiego systemu prawa wykroczeń w XX w.Łysko, Marcin--
2018Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – rys historycznyPresnarowicz, Łukasz--
2018Uwagi o pracach nad polskim kodeksem zobowiązań z 1933 r. ze szczególnym uwzględnieniem zasady słusznościHaponiuk, Dorota--
2018Leon Petrażycki –„ordynarnyj” profesorMarkowski, Janusz--
2018Dzieje zastępstwa procesowego Skarbu Państwa od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.Niewiński, Kamil--
2018Niepodległość kosztuje. Początki podatku dochodowego w II RzeczypospolitejGórski, Michał--
2018Stanisława Filipina Paleolog w walce o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. Służba kobiet w strukturach Policji Państwowej okresu międzywojennegoPłońska, Emilia--
2018Walka o świeckie państwo w II Rzeczypospolitej. Memoriał Polskiego Związku Myśli Wolnej z 1933 r.Truszkowski, Bartosz Kamil--
2018Parlamentarny system rządów w Polsce i Niemczech po I wojnie światowejDunaj, Katarzyna--
2018Od redakcjiFiedorczyk, Piotr--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 22