REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7942
Tytuł: Udział Bronisława Hełczyńskiego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
Inne tytuły: The participation of Bronisław Hełczyński in the works of the Codification Commission of the Republic of Poland
Autorzy: Zaorski, Krzysztof
Słowa kluczowe: Bronisław Hełczyński
Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej
unifikacja prawa
kodyfikacja prawa
Kodeks handlowy z 1934 r.
prawo handlowe
prawo morskie
prawo ubezpieczeniowe
Bronislaw Helczynski
Codification Commission of the Republic of Poland
unification of law
codification of law
Polish Commercial Code from 1934
commercial law
maritime law
insurance law
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 17, Z. 1, 2018, s. 309-344
Abstrakt: Artykuł jest poświęcony Bronisławowi Hełczyńskiemu (1890–1978), który w latach 1928–1939 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Autor wskazuje powody, które mogły zadecydować o powołaniu Bronisława Hełczyńskiego na członka Komisji Kodyfikacyjnej. Opracowanie przedstawia także osobisty wkład Bronisława Hełczyńskiego w prace nad unifikacją i kodyfikacją prawa handlowego Rzeczypospolitej Polskiej. Autor zauważa, że Bronisław Hełczyński był jednym z kilku prawników, którzy redagowali polski Kodeks handlowy z 1934 r. Artykuł ukazuje także dokonania Hełczyńskiego na rzecz rozwoju nauki prawa morskiego i prawa ubezpieczeń.
The article concerns Bronisław Hełczyński (1890–1978), who was a member of the Codification Commission of the Republic of Poland during the period 1928–1939. The author indicates the reasons that may have led to his appointment as a member of the Codification Commission. The study also presents Bronisław Hełczyński’s personal contribution to the work on the unification and codification of the commercial law of the Republic of Poland. The author notes that Hełczyński was one of several lawyers who edited the Polish Commercial Code from 1934. The article also shows his achievements in the development of marine law and insurance law.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
E-mail: kzaorski@nsa.gov.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7942
DOI: 10.15290/mhi.2018.17.01.17
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1531-7102
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)