REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7932
Tytuł: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – rys historyczny
Inne tytuły: Office of Competition and Consumer Protection – historical outline
Autorzy: Presnarowicz, Łukasz
Słowa kluczowe: prawo antymonopolowe
historia
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
anti-monopoly law
history
Office of Competition and Consumer Protection
Competition and Consumer Protection Court
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 17, Z. 1, 2018, s. 155-165
Abstrakt: Ciągła dyskusja dotycząca organu antymonopolowego w Polsce skłania do analizy jego początków i rozwoju. W artykule Autor pragnie przybliżyć historię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od czasu ustawy kartelowej z 1933 r. Omówione zostaną zmiany w zakresie organów antymonopolowych, a także sądownictwa antymonopolowego w Polsce.
Continuous discussion about antitrust authority in Poland requires an analysis of its origins and development.In the article, the author wants to present the history of the Office of Competition and Consumer Protection since the Cartel Act from 1933. Changes in antitrust authority and anti-monopoly courts in Poland will be discussed.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: lukaszpresnarowicz@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7932
DOI: 10.15290/mhi.2018.17.01.10
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6661-9899
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_17__1_2018_L_Presnarowicz_Urzad_Ochrony_Konkurencji_i_Konsumentow.pdf2,21 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.