REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7930
Tytuł: Leon Petrażycki –„ordynarnyj” profesor
Inne tytuły: Leon Petrażycki – “appointed” professor
Autorzy: Markowski, Janusz
Słowa kluczowe: psychologia prawa
socjologia prawa
polityka prawa
filozofia prawa
metodologia
adekwatność
psychological theory of law
sociology of law
legal policy
philosophy of law
methodology
adequacy
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 17, Z. 1, 2018, s. 121-141
Abstrakt: W niniejszym artykule autor podejmuje polemikę ze stereotypami jakie w związku ze znaczeniem Petrażyckiego, jego koncepcją i teorią prawa, funkcjonują współcześnie. Poprzez eksplikację poglądów badaczy bezpośrednio związanych dorobkiem naukowym Petarżyckiego, jak też wyodrębnienie znaczących elementów biografii autor odpowiada na pytania: Jakie czynniki wpłynęły na powstanie jego nowatorskich teorii? Jakie mają znaczenie dla nauki prawa oraz jakie są przyczyny dysonansu w postrzeganiu jego znaczenia dla nauki światowej i polskiej oraz jego miejsca w jej panteonie? Czy też, jaki wpływ miały jego teorie na prawotwórcze dokonania polskiego prawa cywilnego ostatniego stulecia?
In this article the author undertakes polemics with contemporary stereotypes concerning Petrazycki’s significance, his concept and theory of law. Explaining the views of researchers directly interlinked with Petrazycki’s academia achievements and extracting significant events from Petrazycki’s biography the author answers following questions: how the theories are significant to jurisprudence and what are the reasons of dissonance in perception of his importance for both global and polish science? What influence had Petrazycki’s theories on polish civil law throughout last century.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: janusz.markowski@euromail.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7930
DOI: 10.15290/mhi.2018.17.01.08
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8713-0208
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_17__1_2018_J_Markowski_Leon_Petrazycki.pdf4,8 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.