REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Crossroads. A Journal of English Studies : [158] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Logo

Crossroads. A Journal of English Studies
Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom z zakresu języka, kultury i literatury krajów angielskiego obszaru kulturowego. Wydawane jest w języku angielskim. Celem czasopisma jest stworzenie forum do międzynarodowej, interkulturowej i interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej aktualnych tendencji badawczych w obrębie filologii angielskiej. Publikujemy artykuły z zakresu literatury tworzonej w języku angielskim, kultury krajów anglojęzycznych (także cyberkultury), komunikacji interkulturowej oraz językoznawstwa teoretycznego i stosowanego. Oprócz artykułów, w czasopiśmie zamieszczane są także dyskusje i recenzje oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Redaktor naczelny: Agata Rozumko

Kontakt: Katedra Neofilologii UwB
ul. Liniarskiego 3
15-420 Białystok
tel. 85 7457516
e-mail: crossroads@uwb.edu.pl
strona www: www.crossroads.uwb.edu.pl/
https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/c

e-ISSN: 2300-6250
DOI: 10.15290/cr

Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 20

Crossroads. A Journal of English Studies is a new peer-reviewed electronic quarterly for research in English literature, culture and linguistics, published by the Department of English at the University of Białystok. The term English is to be understood broadly, as covering all its regional and international varieties. The journal welcomes contributions on all aspects of literary and cultural studies (including recent developments in cyberculture), linguistics (both theoretical and applied), and intercultural communication. The aim of the journal is to provide a forum for interdisciplinary research, inquiry and debate within the area of English Studies through the exchange, crisscrossing and intersecting of opinions and diverse views. In addition to articles, the journal also publishes debates and book reviews.

Editor-in-chief: Agata Rozumko

Publisher:The University of Bialystok
The Faculty of Philology
Department of English
ul. Liniarskiego 3
15-420 Białystok, Poland
tel. 0048 85 7457516

Prawa autorskie: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Przeglądaj

Kolekcje w zespole