REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Crossroads. A Journal of English Studies : [253] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Logo

Crossroads. A Journal of English Studies to elektroniczny kwartalnik wydawany w trybie open access przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, poświęcony zagadnieniom z zakresu języka, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Celem czasopisma jest stworzenie forum do międzynarodowej, interkulturowej i interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej aktualnych tendencji badawczych w obrębie filologii angielskiej. Publikujemy artykuły i artykuły recenzyjne z zakresu językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, literatury tworzonej w języku angielskim, studiów (inter)kulturowych oraz komunikacji interkulturowej.

Redaktor naczelny: Agata Rozumko

Kontakt: Katedra Neofilologii UwB
ul. Liniarskiego 3
15-420 Białystok
tel. 85 7457516
e-mail: crossroads@uwb.edu.pl
strona www: www.crossroads.uwb.edu.pl/
https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/c

e-ISSN: 2300-6250
DOI: 10.15290/cr

Punktacja MNiSZW: 2015: 6; 2016: 6; 2017s: 6; 2019: 20; 18.12.2019: 20; 18.02.2021: 20; 1.12.2021: 40; 2023: 70

Crossroads. A Journal of English Studies is an open-access, peer-reviewed electronic quarterly for research in the broad areas of English language, linguistics and Anglophone literature, published by the Faculty of Philology at the University of Białystok (Poland). It welcomes contributions (research papers and review articles) from all subdisciplines of linguistics (theoretical and applied) and literary studies (literary theory and literary criticism). It also provides a forum for contrastive (cross-linguistic, cross-cultural) and interdisciplinary research in the areas of linguistics, literature, cultural studies, and intercultural communication.

Editor-in-chief: Agata Rozumko

Publisher:The University of Bialystok
The Faculty of Philology
Department of English
ul. Liniarskiego 3
15-420 Białystok, Poland
tel. 0048 85 7457516

Prawa autorskie: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Przeglądaj

Kolekcje w zespole