REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6253
Tytuł: Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku
Inne tytuły: Discussions of patriarchy the symbol of the end of the synodal period in the history of the Russian Orthodox Church of beginnings of the 20th century
Autorzy: Pawełczyk-Dura, Kamila
Słowa kluczowe: Russian Orthodox Church
patriarchy
a Preconciliar Commission 1906-107
The All Russian Sobor 1917-1918
Tikhon (Belavin)
Rosyjska Cerkiew Prawosławna
patriarchat
Komisja Przedsoborowa 1906-1907
Sobór Lokalny 1917-1918
Tichon (Biełławin)
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 43-50
Abstrakt: The abandonment of traditions of patriarchy took place in Russia on beginnings of the 17th century. Decision of the tsar Peter I to appoint the collegial The Most Holy Governing Synod headed by Ober-Procurator became an object of disputes between supporters and opponents of the patriarchy. Discussions on the role and the place of the patriarch in the structure of the Russian Church were conducted during session of a Preconciliar Commission (1906-107) and The All Russian Sobor (1917-1918), restoring the dignity of the first bishop and ending polemics taken in this subject. This paper is an attempt to approximate opposing positions. Through analysis of speeches of active participants of these assemblies was shown the diversity of evoked arguments of historical and canonical and contemporary needs of community.
Odejście od patriarchatu nastąpiło w Rosji na początkach XVII wieku. Decyzja cara Piotra I o powołaniu kolegialnego Świątobliwego Synodu Rządzącego na czele z oberprokuratorem stała się przedmiotem sporów między zwolennikami i przeciwnikami patriarchatu. Dyskusje o roli i miejscu patriarchy w strukturze rosyjskiego zarządu cerkiewnego wybrzmiały najpełniej podczas posiedzeń Komisji Przedsoborowej (1906-107) i Soboru Lokalnego (1917-1918), przywracającego godność pierwszego biskupa i stanowiącego symboliczne zakończenie polemik podejmowanych w tym temacie. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia przeciwstawnych stanowisk. Poprzez analizę wystąpień aktywnych uczestników tych zgromadzeń pokazano różnorodność przywoływanych argumentów historycznych i kanonicznych oraz współczesnych potrzeb wspólnoty.
Afiliacja: Archiwum Państwowe w Łodzi, Polska
E-mail: pawelczyk.kamila@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6253
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.06
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_K_Pawelczyk-Dura_Spory_o_patriarchat_symbolem_zakonczenia_epoki_synodalnej.pdf452,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.