REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6248
Tytuł: Mistyczne znaczenie ognia
Inne tytuły: The mystical meaning of Fire
Autorzy: Gocko, Paweł
Słowa kluczowe: fire
mysticism
Holy Fire
Holy Bible
Christianity
ogień
mistycyzm
Święty Ogień
Pismo Święte
chrześcijaństwo
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 9-13
Abstrakt: Fire is one of the elements of nature and phenomenon of the world, through which God reveals his power before human. It is very important phenomenon in every culture and religion where fire is an object of worship and mystical contact with God. Fire especially reveals in Christianity and contains a lot of symbols which examples we found in the Holy Bible. Its presence and meaning in Christianity is demonstrating every year by descent of Holy Fire in the Holy Sculpture in Jerusalem. It is a symbol of grace and life with God in Holy Spirit. Fire will be present also in the end times as an object of destruction and condemnation for the world and sinners. Undoubtedly, fire is present in every reality and as symbol of life and death is a warning sign for human about his future and relationship with God. Fire is the mystical sign of contact and unity of God and man.
Ogień jest jednym z żywiołów i zjawisk otaczającego świata, poprzez który Bóg objawia człowiekowi Swą moc. We wszystkich kulturach i religiach stanowi ważne zjawisko, które jest przedmiotem kultu i mistycznego kontaktu z Bogiem. W sposób szczególny przejawia się w chrześcijaństwie i posiada wiele symboli, na co przykłady znajdujemy w licznych cytatach z Pisma Świętego. Jego obecność i znaczenie w chrześcijaństwie podkreśla coroczne zstąpienie Świętego Ognia w Grobie Pańskim w Jerozolimie, które jest symbolem Bożej łaski i życia w Duchu Świętym. Ogień będzie obecny także w czasach ostatecznych, jako przedmiot zagłady świata i potępienia grzeszników. Niewątpliwie ogień jest zatem obecny w każdej rzeczywistości i jako symbol życia i śmierci jest dla człowieka znakiem ostrzegawczym o jego przyszłości i relacjach z Bogiem. Ogień jest mistycznym znakiem kontaktu i jedności człowieka z Bogiem.
Afiliacja: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska
E-mail: pavlogoc@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6248
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.01
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_P_Gocko_Mistyczne_znaczenie_ognia.pdf423,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.