REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6249
Tytuł: Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu
Inne tytuły: Technological aspects of the reconstruction of the interior of the Annunciation Church in Suprasl
Autorzy: Musiuk, Adam
Słowa kluczowe: fresco
reconstruction
technology of stucco
fresk
rekonstrukcja
technologia tynku
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 15-19
Abstrakt: The work, based on historical knowledge as well as on the contemporary technical solutions, is an attampt to indicate the technology of making stucco during the reconstruction of the XVIth century frescoes in the Annunctiation church in Suprasl. This is the first take up of the subject of the technology that it is inevitable to apply durng the reconstruction. Earlier researches of the scientists concentrated mainly on the determinig the author of the frescoes and on the analysis of the program of the frescoes without an attempt to refer to the contemporary reconstruction.
Praca w oparciu o wiedzę historyczną oraz współczesne rozwiązania techniczne jest próbą wskazania technologii wykonania tynku podczas rekonstrukcji pochodzących z XVI wieku fresków cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Jest to pierwsze podjęcie tematu technologii koniecznej do zastosowania przy rekonstrukcji. Wcześniejsze badania naukowców głównie skupiały się na ustaleniu autora fresków oraz analizie programu fresków bez próby odniesienia się do współczesnej rekonstrukcji.
Afiliacja: Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Pracownia Technicznego Wspomagania Projektowania, Polska
E-mail: adam.musiuk@wp.pl
Sponsorzy: Artykuł opracowany w ramach pracy statutowej S/WA/2/2016.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6249
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.02
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.