REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6251
Tytuł: Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku
Inne tytuły: Family, priest and their place with dying man
Autorzy: Ławreszuk, Marek
Słowa kluczowe: dying
pastoral theology
prayer
caring for the dying
Orthodoxy
umieranie
teologia pasterska
modlitwa
opieka nad umierającym
Prawosławie
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 29-33
Abstrakt: This article deals with issues related to the pastoral care of the dying man. Orthodox Church, pointing to the unconditional commandment of love, which teaches that love and faith builds bonds that even death cannot interrupt. The suffering of a dying man must be compensated by the care that owe family, friends and priests. This article focuses on finding practical tips for contact and care with a dying person. The conclusions drawn from the pastoral experience of theologians and the Orthodox prayer practice clearly confirm the need to involve the clergy and family in the help and support of the dying person.
Artykuł podejmuje zagadnienia związane z duszpasterską opieką nad umierającym człowiekiem. Prawosławia wskazując na bezwarunkowe przykazanie miłości uczy, że miłość i wiara buduje więzi, których nawet śmierć nie jest w stanie przerwać. Cierpienia umierającego człowieka muszą być kompensowane troską, którą winni przejawiać rodzina, bliscy oraz duchowni. Artykuł skupia się na poszukiwaniu praktycznych wskazówek związanych z kontaktem i opieką nad osobą umierającą. Przedstawione wnioski, wynikające z pasterskiego doświadczenia teologów oraz cerkiewnej praktyki modlitewnej, jednoznacznie potwierdzają konieczność zaangażowania duchownych i bliskich w pomoc i wsparcie osoby umierającej.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej, Polska
E-mail: xmlawreszuk@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6251
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.04
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTP)
Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_M_Lawreszuk_Rodzina_duchowny_i_ich_miejsce_przy_umierajacym_czlowieku.pdf426,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.